Arablar Marv shahrini jangsiz egallaganidan 99 yil otgach ... 1) abbos


77. (v13-101-1) Arablar Marv shahrini jangsiz egallaganidan 99 yil otgach ... 1) abbosiylar targibotchisi Abu Muslim Marv shahrini egalladi; 2) Sogdda Gurak va Divashtich boshchiligida qozgolon kotarildi; 3) Arab xalifaligida Ummaviylar sulolasi "agdarildi; 4) Movarounnahrda Muqanna qozgoloni boshlandi; 5)Abul Abbos Saffoh xalifalik taxtiga otirdi; 6) Arab xalifaligida. Umaviylar sulolasi agdarilib, hokimiyat tepasiga abbosiylar keldi. A) 2, 4, 5 B)1, 3, 5
C) 3, 5, 6
D) 1,2, 6

Условие задачи - Параграф 38, тест №77

Ответ:


Сборник: Tarix
Параграф: Arablarning O'rta Osiyoni fath etishi. Arablar hukmronligiga qarshi xalq harakatlari


"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь