Quyidagi birikmada nechta birlamchi uglerod atomi bor? СН3С(СНз)2СН(СН

A) 5
B) 7
C) 6
D) 4
E) 2

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|