Quyida berilgan moddani xalqaro nomenklatura boyicha nomlang. СНзСН(СН

A) 2,3,4-trimetilgeptan
B) 2,9,9-trimetildekan
C) 2,2,9-trimetildekan
D) 2,4-dimetilpentan

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|