Ushbu polimer modda CH3 H CH3 H Ill — C—C — C-C— qaysi I I I I H СООСН

4. (98-4-66) Ushbu polimer modda CH3 H CH3 H Ill — C—C — C-C— qaysi I I I I H СООСНз H СООСНэ monomerdan olinadi? «4 CH3
B) )c = c4 Нзоос CH3

4. (98-4-66) Ushbu polimer modda CH3 H CH3 H Ill — C—C — C-C— qaysi I I I I H СООСНз H СООСНэ monomerdan olinadi? «4 CH3 B) )c = c4 Нзоос CH3 C) - c н xCOOCH3 CH. ,CH3 СООСНз СНз E) > = < CH3 .СНз СООСНз

:


: Kimyo
: 93.2. Polikondensatsiya va polimerlanish reaksiyalari, sopolimerlanish reaksiyalari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|