Indikator rar B) ohakli sut bi C) В«kumush kc bolmasligidan D) gidroliz

A) Indikator rar
B) ohakli sut bi
C) В«kumush kc bolmasligidan
D) gidroliz mab ajralib chiqadig 88.3. Pol 1. (96-13-36) S reaksiyasida hi qanday, uning sellyulozanikid; 1) mononitrotsi 2) dinitrotsellyi 3) trinitrotsellyi 4) tetranitrotsel A) 1,2 B) 1,
E) 1, 4 2. (97-4-34) Ss mahsulotida 11 tarkibida necht A) 1 B)2 E)5 9. (v12z-106-26) Saxaroza gidrolizidan olingan mahsulot kumush oksidning ammiakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishib, 39,2 g kislota hosil qilsa, fruktoza massasini (g) aniqlang. A) 18 B)36 C) 136,8 D) 68 A 10. (v12z-121-17) Saxarozaning toliq gidrolizidan olingan mahsulot kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan reaksiyala kirishib 58,8 g kislota hosil qilsa, fruktoza massasini (g) aniqlang. A) 102,6 B) 108 C) 54 D) 205,2 11. (v12c-216-7) Saxaroza gidrolizidan olingan mahsulot kumush oksidning ammiakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishib, 39,2 g kislota hosil qilsa, saxaroza massasini (g) aniqlang. A) 136,8 B) 72 C) 68,4 D) 36 12. (v12c-218-30) 102,6 g saxaroza gidrolizidan olingan glyukozaning spirtli bijgishidan olingan gaz massasini (g) aniqlang. A) 13,44 B) 26,88 C) 52,8 D) 26,4 13. (v13-102-3) 188,1 g laktoza gidrolizlanishidan olingan glyukozaning moy kislotali bijgishidan hosil bolgan mahsulotlarni tola neytrallash uchun necha ml 34% li (p = 1,37 g/ml) NaOH sarflanadi? A) 110 B) 236,15 C)47;23 D) 323,53 14. (v13-104-21) 177,84 g laktoza gidrolizlanishidan olingan glyukozaning moy kislotali bijgishidan hosil bolgan mahsulotlarni tola neytrallash uchun necha ml 20% li (p =1,219 g/ml) NaOH sarflanadi? A) 520 B) 104 C) 426,58 D) 85,31 15. (v13-128-18) 198,36 g laktoza gidrolizlanishidan olingan glyukozaning moy kislotali bijgishidan hosil bolgan mahsulotlarni tola neytrallash uchun necha ml 44% (p = 1,46 g/ml) KOH sarflanadi? A) 252,8 B) 50,56 C) 369,1 D) 168,4 16. (v17-106-8) Atomlar soni 1,5:1 bolgan saxaroza va suv 65°C da aralashtirilganda 110 g chokma va 2500 g toyingan eritma hosil boldi. Eritma tayyorlash uchun olingan saxaroza va suv massalarini (g) aniqlang. A) 500; 2110 B) 1368; 1242 C) 684; 1926 D) 1710; 900 17. (v17-1.08-18) Maltoza gidrolizidan olingan glyukoza massasi boshlangich disaxarid massasidan 27 grammga ortiq bolsa, undan olingan moy kislotaning mol miqdor К metall bilan ozaro tasiridan qancha hajm (I, n. sh.) gaz olinadi? A) 16,8 B) 67,2 C) 22,4 D) 33,6 18. (v17-112-17) Atomlar soni teng bolcjan saxaroza va suv 25°C da aralashtirilganda 360 g chokma va 2700 g toyingan eritma hosil boldi. Eritma tayyorlash uchun olingan saxaroza va suv massalarini (g) aniqlang. A) 1710; 1350 B) 1500; 1560 C)1134; 1926 D) 1350; 1350 19. (v17-115-31) Saxaroza gidrolizga uchratilganda uning massasi 3,6 grammga ortib, gidroliz mahsulotlari nikel katalizatori ishtirokida vodorod bilan qaytarildi. Olingan mahsulot massasini (g) aniqlang. A) 36,4 B) 18,2 C) 44 D)72,8 20. (v17-116-3) 0,5 mol laktoza gidrolizlanishidan oligan glyukozaning moy kislotali bijgishidan hosil bogan mahsulotlari tola neytrallash uchun necha gramm 20% li NaOH sarflanadi? A)300 B)500 C)200 D) 400 21. (V17-117-14) 0,4 mol laktoza gidrolizlanishidan olingan glyukozaning moy kislotasi bijgishidan hosil bolgan mahsulotlari tola neytrallash uchun necha gramm 28% li KOH sarflanadi? A)300 B)400 C)150 • D) 200 22. (v17-117-27) Atomlar soni teng bolgan maltoza va suv 25°C da aralashtirilganda 360 g chokma va 2700 g toyingan eritma hosil boldi. Hosil bolgan toyingan eritmaning konsentratsiyasini (%) aniqlang. A)69 B)72 C)50 D)48 23. (v17-121-13) Maltoza gidrolizidan olingan glyukozaning massasi maltoza massasidan 45 g kop. Glyukozani bijgishidan olingan moy kislotasi bilan kaliy ozaro tasirlashgandan ajralgan gazning hajmini aniqlang. A) 67,2 B) 112 C) 28 D) 56 24. (v20/21-101-8) 171 g qamish shakarani gidroliz qilib olingan glukoza spirtli bijgitildi. Hosil bolgan mahsulotlarni toliq neytrallash uchun 40%li kaliy ishqor eritmasidan necha gramm kerak boladi? A)200 B)280 C)100 D) 560 25. (V20/21 -128-8) Mol nisbati 2:3 bolgan laktoza va maltoza aralashmasi gidrohzlanishidan olingan mahsulot(lar) bijgishidan hosil bolgan moy kislota 4 mol NaOH bilan toliq reaksiyaga kirishsa, dastlabki aralashma tarkibida necha mol maltoza bolgan? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 3 26. (v21-118-24) Saxarozaning 67%li eritmasida erigan moddaning molyal konsentratsiyasini aniqlang. A) 8,38 B) 5,96 C) 2,85 D)4,32 27. (v21-123-25) Piyoladagi shirin choy tarkibidagi saxarozani gidrolizga uchramayotganini qanday bilsa boladi? A) Indikator rangiga kora B) ohakli sut bilan reaksiyasiga kora C) «kumush kozgu» reaksiyasi bolmasligidan D) gidroliz mahsulotlarni spirtli achishida ajralib chiqadigan C02 yoqligidan

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 88.2. Disaxaridlar
Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание


"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь