Qaysi yogda erish nuqtasi pastroq? CH2 - О - ОС - С}7Нз5 сн - О - ОС -37. (v18-1-573) Qaysi yogda erish nuqtasi pastroq? CH2 - О - ОС - С}7Нз5 сн - О - ОС - с17н31 * а)СН2-0-0С-С17Н3з;Ь) сн2-о-ос-с15н31 сн - о - ос - с15н31 сн2 - о - ос - с17н35 A) a va b В) b С) bir xil
D) а

:


: Kimyo
: 87.8. Yog'lar

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|