(СНз)зС-СООН moddasi qaysi organik kislotaga izomer bolishi mumkin?

A) moy kislota
B) kapron kislota
C) enant kislota
D) valerian kislota
E) palmitin kislota

:


: Kimyo
: 87.5. Karbon kislotalar









"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|