Tarkibi С8Ню bolgan aromatik uglevodorodga, konsentriangan nitrat va s67. (v9-126-13) Tarkibi С8Ню bolgan aromatik uglevodorodga, konsentriangan nitrat va sulfat kislotalar aralashmasi tasir ettirilganda tarkibi C8H9N02 bolgan ikkita izomer aralashmasi hosil boldi. Reaksiya uchun olingan aromatik uglevodorod tuzilishini aniqiang (yon zanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin) 3 4 A) 1,2,3 B)3, 4 C)3
D) 1, 2

:


: Kimyo
: 86.1. Benzol va uning gomologlari

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|