Kaliy permanganatni xona haroratida reaksiyasudan hosil boladigan ugle

A) 2 B)3 C) 4 D) 5 136. (v20/21 -139-29) Alkan va etenni 22,4 I aralashmasini bromli suvdan otkazildi. Natijada aralashma hajmi 2 marta kamaydi. Agar boshlangich aralshmani toliq yonishiga 56 I kislorod kerak bolsa, alkanning molekulyar formulasini aniqlang. A)CH4 B)C2H6 C)C3H8 D)C4Hio 137. (v20/21-141-22) Alkenlardan birining molekulasida 40 ta elektron joylashgan. Jl^shbu formulaga nechtagacha izomer alkenlar mos kelishi mumkin? A) 6

C) 4
D) 5 136. (v20/21 -139-29) Alkan va etenni 22,4 I aralashmasini bromli suvdan otkazildi. Natijada aralashma hajmi 2 marta kamaydi. Agar boshlangich aralshmani toliq yonishiga 56 I kislorod kerak bolsa, alkanning molekulyar formulasini aniqlang. A)CH4 B)C2H6 C)C3H8 D)C4Hio 137. (v20/21-141-22) Alkenlardan birining molekulasida 40 ta elektron joylashgan. Jl^shbu formulaga nechtagacha izomer alkenlar mos kelishi mumkin? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 138. (v21-125-7) Alkenni gidratlab olish mumkin bolmagan spirtni korsating? A) CH3CH2OH B) CH3CH(OH)CH3 C) (CH3)3COH D) [(CH3)3C]3COH A1 Рћ 2 3 B) C) A) a-6, b-6, c-3, d-6 B) a-1, b-5, c-5, d-5 C) a-6, b-5, c-3, d-5 D) a-6, b-2, c-3, d-5

Условие задачи - Параграф 110, тест №113

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 85.1. Alkenlar

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь