Quyidagi moddaga sistematik nomenklatura asosida nom bering. СНз -N- (

A) butilpropilmetilamin
B) metilizogtpopilbutilamin
C) metilbutilpropilamin
D) metilbutilizobutilamin
E) prolilmetiletilamin Clh—CH—C

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|