Quyidagi reaksiyalardan qaysilarida erkin yod ajralib chiqadi: 1) К2СЮ

A) 1,2,3
B) 1, 2
C) 2, 3
D) 1, 3
E) hech qaysida

:


: Kimyo
: 75. VII guruh metallmaslari. Galogenlar. Xlor. Brom. Yod

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,