Agar о va tt boglar orasidagi nisbat 7:1 bolsa, Хз(У04)2 molekulasidag

A) 12,5%
B) 16,2%
C) 46,5%
D) 24,3%

  -  15,  31

:


: Kimyo
: 11. Elektron orbitallarning gibridlanishi Molekulalardagi boglar soni

"Test-Uz.Ru" 2014-2024. , ,

|