9-sinf uchun kimyo onlayn darslar

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

Bu yerda siz 9-sinf uchun onlayn kimyo onlayn darslarini tomosha qilishingiz mumkin

№ урока Тема
1 Kuchli va kuchsiz elеktrolitlar. Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi 14 daqiqa 15 soniya
2 Masalalar yechish 12 daqiqa 30 soniya
3 Elementlar davriy sistemasi va davriy qonun 14 daqiqa 11 soniya
4 Atom elektron qavatlarining tuzilishi 12 daqiqa 19 soniya
5 Ion almashinish reaksiyalari 15 daqiqa 3 soniya
6 Kimyoviy bog'lanishning turlari: kovalent, ionli bog'lanishlar 11 daqiqa 31 soniya
7 Tuzlarning gidrolizi 14 daqiqa 3 soniya
8 Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi Elektrolitlar va noelektrolitlar 13 daqiqa 28 soniya
9 Tuzlar gidorliziga doir masala va mashqlar yechish 14 daqiqa 16 soniya
10 Uglerodning eng muhim birikmalari. 16 daqiqa 40 soniya
11 Karbonat kislota va karbonatlarning xossalari. 1-laboratoriya ishi.Karbonatlar va gidrokarbonatlarning bir-biriga aylanishi hamda xossalari bilan tanishish. 12 daqiqa 23 soniya
12 Masalalar yechish uglerod guruhi elementlari, uglerod birikmalari va karbonat kislota xossalari. 15 daqiqa 15 soniya
13 Amaliy mashg'ulot.UglerodIV-oksidi olish va uning xossalari bilan tanishish. Karbonat ioniga xos reaksiyalar. 25 daqiqa 29 soniya
14 Uglerod guruhidagi elementlarning umumiy tavsiri.Allotropiya. 13 daqiqa 2 soniya
15 Ion almashinish reaksiyalari tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish. 19 daqiqa 9 soniya
16 Ion almashinish reaksiyalari tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish. 19 daqiqa 9 soniya
17 Kremniyning kimyoviy elementlar davriy sistemasida joylashgan o'rni, atom tuzilishi. 17 daqiqa 2 soniya
18 Kremniyning fizik va kimyoviy xossalari, muhim birikmalari 19 daqiqa 11 soniya
19 Silikat sanoati. 3-laboratoriya ishi 17 daqiqa 47 soniya
20 Mavzular kesimida amaliyotga yo'naltirilgan va fanlararo bog'liqlikka doir masalalar yechish 16 daqiqa 46 soniya
21 Masalalar yechish 12 daqiqa 28 soniya
22 Metallarning tabiatda tarqalishi, olinishi ishlatilinishi 16 daqiqa 23 soniya
23 Qotishmalar 18 daqiqa 25 soniya
24 Metallarning fizik va kimyoviy xossalari. Labaratoriya N=6. Tuzlar eritmalari bilan metallarning o'zaro ta'siri 17 daqiqa 1 soniya
25 Korroziya 17 daqiqa 27 soniya
26 Masalalar yechish 11 daqiqa 10 soniya
27 Ishqoriy metallar. Ularning biologik ahamiyati va ishlatilishi 9 daqiqa 45 soniya
28 Natriy va kaliyning xossalari va eng muhim birikmalari 15 daqiqa 27 soniya
29 Soda ishlab chiqarish 11 daqiqa 10 soniya
30 Masalalar yechish 9 daqiqa 18 soniya
31 Kalsiy va magniy 14 daqiqa 17 soniya
32 Amaliy ish №2 8 daqiqa 53 soniya
33 Kalsiy va magniyning ishlatilishi va eng muhim birikmalari 16 daqiqa 45 soniya
34 Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari 16 daqiqa 41 soniya
35 Aluminiy. Labaratoriya ishi №9 12 daqiqa 33 soniya
36 Alyuminiy xossalari. Laboratoriya ishi №8. Alyuminiyning kislota va asos eritmalari bilan o'zaro ta'siri. 11 daqiqa 10 soniya
37 Aluminiy birikmalarining ishlatilishi 11 daqiqa 12 soniya
38 I guruh yonaki guruhcha elementlari. Atom tuzilishi. Xossalari. Mis 18 daqiqa 40 soniya
39 Masalalar yechish 25 daqiqa 19 soniya
40 Kumush va oltin. Kumush va oltinning fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi 20 daqiqa 8 soniya
41 Xrom. Davriy jadvaldagi o'rni. Atom tuzilishi va ayrim xossalari 16 daqiqa 59 soniya
42 Xromning II, III, VI valentli birikmalari va xossalari 23 daqiqa 38 soniya
43 Marganes. Davriy jadvaldagi o'rni, atomning tuzilishi, ayrim xossalari 14 daqiqa 53 soniya
44 Laboratoriya ishi №15 15 daqiqa 50 soniya
45 Temir. Labaratoriya ishi №15. Temirning 2 va 3 gidroksidlarini olish. Labaratoriya ishi №16. Ikki va uch valentli temir tuzlarini bilib olish 16 daqiqa 57 soniya
46 "Temir" mavzusiga oid tajribaviy masala va mashqlar yechish 18 daqiqa 5 soniya
47 Marganesning birikmalari va ularni ishlatilishi 15 daqiqa 11 soniya
48 O'zbekistonda metallurgiya 14 daqiqa 44 soniya
49 po'lat ishlab chiqarish. Labarotoriya ishi N-17. Cho'yan va po'lat namunalari bilan tanishish 11 daqiqa 57 soniya
50 Amamliy ish №3. Metallar mavzusi bo'yicha tajribaviy masalalar yechish 17 daqiqa 47 soniya
51 Masala va mashqlar yechish 6 daqiqa 53 soniya
52 Kimyoviy ishlab chiqarish istiqbollari Atmosfera va gidrosfera muhofaza qilish Jamoa muhofaza vositalari 16 daqiqa 9 soniya
53 Davriy qonun va davriy sistemasining ahamiyati 17 daqiqa 3 soniya
54 Kimoviy reaksiyalarning kimyoviy ishlab chiqarishdagi ahamiyati. O'zbekistonda kimyo fani va kimyo sanoatining rivojlanish istiqbollari 16 daqiqa 2 soniya
55 O'tilgan mavzu yuzasidan masalalar yechish 10 daqiqa 27 soniya
56 Masalalar yechish 13 daqiqa 49 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь