11-sinf uchun kimyo onlayn darslar

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

Bu yerda siz 11-sinf uchun onlayn kimyo onlayn darslarini tomosha qilishingiz mumkin

№ урока Тема
1 Atom tuzilishi. Atom tarkibidagi elektronlarni pog'ona va pog'onachalarga joylashishi s.p.d elementlar misolida. Elektron ko'chish hodisasi. 13 daqiqa 35 soniya
2 Kvant sonlar. Pauli prinsipi. Hund qoidasi. Klechkovskiy qoidasi. Atom va ionlarning elektron formulalari. Valent elektronlar tushunchasi. 18 daqiqa 12 soniya
3 Davriy qonun. D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi. Davriy qonunning ta'rifi. Davrlar, guruhlar va ularning turlari. 16 daqiqa 7 soniya
4 Atom tarkibi. Izotop. Izobar haqida tushuncha. 19 daqiqa 41 soniya
5 Kimyoviy bog'lanish turlari: kovalent qutbli, kovalent qutbsiz, donor-akseptor bog'lanish, metali, ion va vodorod bog'lanishlar 17 daqiqa 15 soniya
6 Kristall panjara turlari. Elementar yacheyka. Molekulyar kristall panjara. ionli kristall panjara. 14 daqiqa 9 soniya
7 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish. 21 daqiqa 6 soniya
8 Modda miqdori. 15 daqiqa 38 soniya
9 Avogadro qonuni va undan kelib chiqadigan xulosalar. 14 daqiqa 44 soniya
10 Ekvivalent. Oddiy va murakkab moddalarning oksid, asos, kislota, tuz ekvivalentini topish. 9 daqiqa 58 soniya
11 Ekvivalentlik qonuni. Ekvivalent hajm. 14 daqiqa 9 soniya
12 Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi. 13 daqiqa 56 soniya
13 Mavzularga doir tajribalar, masalalar yechish va mashqlar bajarish. 13 daqiqa 8 soniya
14 O'tilgan mavzular asosida masalalar yechish 18 daqiqa 32 soniya
15 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar 12 daqiqa 30 soniya


Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание


"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь