Ingliz tili onlayn darslari

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

1 sinf

№ урока Тема
1 How are you? 23 daqiqa 42 soniya
2 Are you happy? 16 daqiqa 43 soniya
3 Do you know the greeting cultures? 29 daqiqa 34 soniya
4 Can you be polite? 8 daqiqa 18 soniya
5 Can you say A,B,C ? 8 daqiqa 56 soniya
6 Who is in your family? 12 daqiqa 56 soniya
7 Who is this? 13 daqiqa 56 soniya
8 Is your family big or small? 7 daqiqa 54 soniya
9 Do animals have families? 7 daqiqa 27 soniya
10 Can you be helpful? 13 daqiqa 22 soniya
11 Can you say D, E, F? 15 daqiqa 36 soniya
12 Project work 4 daqiqa 0 soniya
13 Jeopardy 13 daqiqa 18 soniya
14 Unit3. Lesson 1. What is in your classroom? 7 daqiqa 19 soniya
15 What is this? Who is this? 8 daqiqa 51 soniya
16 What is in your bag? 9 daqiqa 17 soniya
17 Do you know the colours of the world 9 daqiqa 32 soniya
18 Can you share 9 daqiqa 48 soniya
19 Can you say G,H,I ? 13 daqiqa 58 soniya
20 What is in your room? 12 daqiqa 48 soniya
21 What colour is it? 6 daqiqa 21 soniya
22 What can you see in your room? 8 daqiqa 0 soniya
23 here do they live? 8 daqiqa 18 soniya
24 Can you tidy up your room? 13 daqiqa 39 soniya
25 Can you say J,K,L? 15 daqiqa 6 soniya
26 Jeopardy 16 daqiqa 6 soniya
27 PROJECT WORK:My TV model 16 daqiqa 22 soniya
28 UNIT 5. Body parts. Lesson 2. Have you got six legs? 10 daqiqa 0 soniya
29 Unit5. Body parts. Lesson 3. Can you touch your head? 8 daqiqa 4 soniya
30 Can you save water? 12 daqiqa 13 soniya
31 Is it rainy today? 16 daqiqa 52 soniya
32 How is the weather today? 13 daqiqa 30 soniya
33 What is the season? 19 daqiqa 16 soniya
34 Can you be kind? 17 daqiqa 59 soniya
35 What can you see in the sky? 17 daqiqa 59 soniya
36 Is it rainy today? 5 daqiqa 0 soniya
37 Is it a fruit or a vegetable? 22 daqiqa 45 soniya
38 Project work: My rainbow 5 daqiqa 0 soniya
39 Do you like banana? 9 daqiqa 6 soniya
40 Do you eat rainbow? 16 daqiqa 45 soniya
41 Do you know vitamins? 11 daqiqa 27 soniya
42 Do you like fruits and vegetables? 12 daqiqa 24 soniya
43 Can you say S,T,U? 18 daqiqa 11 soniya
44 Do you like apple juice? 22 daqiqa 57 soniya
45 Unit 8. Lesson 2. Have you got an ice cream? 10 daqiqa 2 soniya
46 What do you have for breakfast? 14 daqiqa 5 soniya
47 Unit8. Do you like rice? 8 daqiqa 21 soniya
48 Do you like pizza? 19 daqiqa 8 soniya
49 Can you say V,W,X? 22 daqiqa 48 soniya
50 My food plate 14 daqiqa 13 soniya
51 Do you like pets? 21 daqiqa 0 soniya
52 Can you jump? 18 daqiqa 21 soniya
53 Have you got a pet? 20 daqiqa 14 soniya
54 Is it living or non-living? 23 daqiqa 55 soniya
55 Can you be caring? 14 daqiqa 18 soniya
56 Can you say Y,Z? 15 daqiqa 45 soniya
57 O'tilgan mavzularni takrorlash 14 daqiqa 1 soniya
58 Project work. My dream house 13 daqiqa 54 soniya
59 Control work 16 daqiqa 0 soniya

2 sinf

№ урока Тема
1 I can speak english 11 daqiqa 13 soniya
2 I have... 10 daqiqa 30 soniya
3 This is my friend 10 daqiqa 37 soniya
4 Let's play 7 daqiqa 1 soniya
5 Monday, Tuesday ... 13 daqiqa 58 soniya
6 What's your favourite day 11 daqiqa 45 soniya
7 Sunday, Monday ... 8 daqiqa 34 soniya
8 Let's play 8 daqiqa 36 soniya
9 Revision 1 10 daqiqa 50 soniya
10 I like... 9 daqiqa 34 soniya
11 On Sunday we... 13 daqiqa 20 soniya
12 What's that? 7 daqiqa 47 soniya
13 Let's play. 10 daqiqa 8 soniya
14 I collect trains 14 daqiqa 36 soniya
15 What is this? Who is this? 13 daqiqa 18 soniya
16 I have eight planes. 5 daqiqa 5 soniya
17 Let's play! 6 daqiqa 53 soniya
18 Revision 3 6 daqiqa 45 soniya
19 We like playing tag 8 daqiqa 0 soniya
20 Do you like...? 4 daqiqa 24 soniya
21 I don't like… 5 daqiqa 27 soniya
22 UNIT 5 My day off. Let's play 8 daqiqa 44 soniya
23 Eleven, twelve... 6 daqiqa 47 soniya
24 We have... 5 daqiqa 9 soniya
25 Can I have a pen, please? 9 daqiqa 55 soniya
26 Let's play! 8 daqiqa 4 soniya
27 Revision 3 7 daqiqa 45 soniya
28 Revision 3 8 daqiqa 25 soniya
29 Is this ....? 6 daqiqa 52 soniya
30 UNIT 7. My school. Lesson 4. Let's play 4 daqiqa 47 soniya
31 Can you say M,N,O? 4 daqiqa 41 soniya
32 What's the time, Mr. Wolf? 10 daqiqa 25 soniya
33 Let's play 12 daqiqa 57 soniya
34 I can... 12 daqiqa 57 soniya
35 Can you say P,Q,R? 18 daqiqa 53 soniya
36 My favourite subject 12 daqiqa 2 soniya
37 Sevara likes maths 21 daqiqa 16 soniya
38 Revision 6 13 daqiqa 34 soniya
39 Sevara doesn't like... 17 daqiqa 4 soniya
40 Revision 6 17 daqiqa 43 soniya
41 January, February... 17 daqiqa 4 soniya
42 There are 30 days in ... 17 daqiqa 2 soniya
43 What's your favourite...? 7 daqiqa 24 soniya
44 Let's play! 7 daqiqa 57 soniya
45 Revision 7 13 daqiqa 28 soniya
46 I like presents 17 daqiqa 16 soniya
47 It is in September 15 daqiqa 51 soniya
48 Happy Navruz! 13 daqiqa 17 soniya
49 Let's play 11 daqiqa 3 soniya
50 I make my bed 13 daqiqa 49 soniya
51 It's time... 9 daqiqa 52 soniya
52 Unit 12. You are late! 12 daqiqa 22 soniya
53 Let's play 11 daqiqa 23 soniya
54 Revision 9 15 daqiqa 44 soniya
55 She's got a pink dress 17 daqiqa 16 soniya
56 Where are my shorts? 14 daqiqa 0 soniya
57 Do you like your uniform? 14 daqiqa 3 soniya
58 Let's play 9 daqiqa 36 soniya
59 Revision 10 10 daqiqa 55 soniya
60 On the farm 19 daqiqa 57 soniya
61 Let's go to Susambil! 11 daqiqa 3 soniya
62 Let's play 11 daqiqa 3 soniya
63 Revision 11 18 daqiqa 52 soniya
64 Revision 11 16 daqiqa 19 soniya

3 sinf

№ урока Тема
1 I have two sisters 13 daqiqa 47 soniya
2 My mum is a techers 12 daqiqa 17 soniya
3 Are you a driver? 16 daqiqa 13 soniya
4 Project 17 daqiqa 7 soniya
5 He is my uncle 16 daqiqa 40 soniya
6 My cousin is older... 12 daqiqa 54 soniya
7 This is my family tree 13 daqiqa 35 soniya
8 Project 15 daqiqa 16 soniya
9 Our house is big and nice 15 daqiqa 54 soniya
10 What`s in the kitchen? 22 daqiqa 28 soniya
11 It`s in the bedroom 25 daqiqa 58 soniya
12 Project 21 daqiqa 33 soniya
13 My room is small 24 daqiqa 0 soniya
14 The garden is... 18 daqiqa 12 soniya
15 Where is...? 16 daqiqa 5 soniya
16 UNIT 5. Nature is beautiful. Lesson 1. It's sunny. It's hot. 13 daqiqa 38 soniya
17 UNIT 5. Nature is beautiful. Lesson 2. My favourite season is ... 16 daqiqa 11 soniya
18 UNIT 5. Nature is beautiful. Lesson 3. It's a thunderstorm. 15 daqiqa 6 soniya
19 UNIT 5. Nature is beautiful. Lesson 4. Project. 16 daqiqa 33 soniya
20 UNIT 6. We are small. Lesson 1. Butterfly, fly! 14 daqiqa 30 soniya
21 Unit 6. We are small. Lesson 2. A hungry caterpillar 12 daqiqa 48 soniya
22 We are small. Small-smaller-smallest 15 daqiqa 47 soniya
23 We are small. Project 14 daqiqa 2 soniya
24 That's a hippo 13 daqiqa 5 soniya
25 They're big cats 18 daqiqa 11 soniya
26 Don't touch them. 17 daqiqa 39 soniya
27 Project 14 daqiqa 51 soniya
28 Unit 8. Hobby. Lesson 1. Do you like dancing? 15 daqiqa 56 soniya
29 "Happy days" club 20 daqiqa 4 soniya
30 Can you do kurash? 17 daqiqa 13 soniya
31 Project 20 daqiqa 49 soniya
32 I can... 10 daqiqa 47 soniya
33 What is your telephone nember? 19 daqiqa 56 soniya
34 What's your telephone number? 13 daqiqa 42 soniya
35 What's your number? 13 daqiqa 22 soniya
36 I'm talking on the phone 16 daqiqa 42 soniya
37 Revision 6 15 daqiqa 37 soniya
38 Water, forest, mountain, desert 11 daqiqa 7 soniya
39 Trees and flowers 11 daqiqa 57 soniya
40 What's in your garden? 10 daqiqa 54 soniya
41 Project 9 daqiqa 44 soniya
42 Revision 7 11 daqiqa 51 soniya
43 Brush your teeth 15 daqiqa 42 soniya
44 I love swimming 11 daqiqa 32 soniya
45 Healthy, unheathy 11 daqiqa 7 soniya
46 Project 10 daqiqa 50 soniya
47 Revision 8 9 daqiqa 35 soniya
48 I like my bike 11 daqiqa 11 soniya
49 I go to school by minivan 15 daqiqa 8 soniya
50 Project 15 daqiqa 8 soniya
51 Revision 9 12 daqiqa 20 soniya
52 My uncle lives in Bukhara 11 daqiqa 13 soniya
53 Our village is beautiful 10 daqiqa 10 soniya
54 What's in your street? 8 daqiqa 22 soniya
55 Project 8 daqiqa 19 soniya
56 Revision 10 12 daqiqa 28 soniya
57 Sports and Hobbies 14 daqiqa 46 soniya
58 The lion and the mouse 8 daqiqa 52 soniya
59 The old man and his sons 11 daqiqa 20 soniya
60 Project 9 daqiqa 34 soniya
61 Revision 11 9 daqiqa 6 soniya

4 sinf

№ урока Тема
1 I can speak English 8 daqiqa 33 soniya
2 She speaks English, French and German 11 daqiqa 51 soniya
3 On sunday 15 daqiqa 17 soniya
4 I get up at 6 o`clock 14 daqiqa 26 soniya
5 Project 14 daqiqa 51 soniya
6 Professions 14 daqiqa 47 soniya
7 Do you help your mum 17 daqiqa 35 soniya
8 We cooked palov yesterday 22 daqiqa 2 soniya
9 I help my parents. Project 21 daqiqa 35 soniya
10 What do you do after school? 15 daqiqa 50 soniya
11 I help my parents. Did you clean your desk 23 daqiqa 24 soniya
12 Project 23 daqiqa 10 soniya
13 Professions. My grandad was a fireman 24 daqiqa 51 soniya
14 My school day 15 daqiqa 40 soniya
15 Professions. My granny worked at the hospital 20 daqiqa 55 soniya
16 Where's Uzbekistan. 19 daqiqa 44 soniya
17 They went to Samarrkand by train 17 daqiqa 46 soniya
18 What's the weather. 15 daqiqa 31 soniya
19 Project 13 daqiqa 33 soniya
20 Can i have a cup of tea 12 daqiqa 12 soniya
21 Unit 6. Welcome to our party. Lesson 2. I'd like a glass of... 12 daqiqa 9 soniya
22 Welcome to our party. Don't jump on my bed! 7 daqiqa 44 soniya
23 Project 12 daqiqa 18 soniya
24 We love holidays. 13 daqiqa 20 soniya
25 Happy new year! 15 daqiqa 4 soniya
26 Winter holidays are fun 18 daqiqa 13 soniya
27 Holidays 15 daqiqa 11 soniya
28 Unit 8. Shops. Lesson 1. Where is the supermarket? 14 daqiqa 36 soniya
29 Where can I buy? 21 daqiqa 43 soniya
30 Can I help you? 17 daqiqa 13 soniya
31 Project 14 daqiqa 54 soniya
32 After the market. They look nice 12 daqiqa 19 soniya
33 How much are they? 20 daqiqa 34 soniya
34 Yesterday I bought... 14 daqiqa 4 soniya
35 Revision 4 13 daqiqa 23 soniya
36 Project 13 daqiqa 0 soniya
37 I can... 11 daqiqa 46 soniya
38 We like biking. 11 daqiqa 17 soniya
39 I want to play chess 14 daqiqa 51 soniya
40 Sports day 17 daqiqa 6 soniya
41 Project 10 daqiqa 2 soniya
42 A headache, toothache... 12 daqiqa 28 soniya
43 I have a high temperature 14 daqiqa 0 soniya
44 Drink hot green tea 11 daqiqa 44 soniya
45 Project 14 daqiqa 24 soniya
46 Revision 5 14 daqiqa 5 soniya
47 I can... 10 daqiqa 35 soniya
48 Unit 12. Lesson 1. How did you get there? 13 daqiqa 56 soniya
49 Where are you going? 15 daqiqa 0 soniya
50 Project 15 daqiqa 51 soniya
51 It's in Europe 13 daqiqa 12 soniya
52 We are going to London 11 daqiqa 49 soniya
53 It's rainy 11 daqiqa 8 soniya
54 Project 10 daqiqa 30 soniya
55 The donkey and the sparrow 12 daqiqa 29 soniya
56 Who is the wisest? 10 daqiqa 52 soniya
57 The Chines New Year story 10 daqiqa 16 soniya
58 Project 20 daqiqa 30 soniya
59 Revision 6 20 daqiqa 42 soniya
60 Revision. I can 8 daqiqa 46 soniya
61 Revision 7 10 daqiqa 50 soniya

5 sinf

№ урока Тема
1 My favourite things 15 daqiqa 26 soniya
2 I have two sisters 14 daqiqa 3 soniya
3 Who is the youngest? 16 daqiqa 0 soniya
4 Where are you from 11 daqiqa 43 soniya
5 What's your address? 14 daqiqa 50 soniya
6 All about me 19 daqiqa 5 soniya
7 they live in a ... 16 daqiqa 6 soniya
8 What number is your house? 15 daqiqa 24 soniya
9 What is your job? 12 daqiqa 24 soniya
10 Where do you work? 14 daqiqa 57 soniya
11 How do you go to? 15 daqiqa 22 soniya
12 At home and at work. 15 daqiqa 20 soniya
13 His hair is short and curly? 14 daqiqa 8 soniya
14 He is tall and thin. 13 daqiqa 59 soniya
15 My robot has... 11 daqiqa 9 soniya
16 My family is... 13 daqiqa 49 soniya
17 He didn't stay at home? 18 daqiqa 10 soniya
18 Project 14 daqiqa 31 soniya
19 Today is... 12 daqiqa 32 soniya
20 The third day is Wednesday. 13 daqiqa 16 soniya
21 We must do our homework. 15 daqiqa 55 soniya
22 On Thursday I ... 10 daqiqa 9 soniya
23 I like English. What time is it? 16 daqiqa 50 soniya
24 I like English. And you? Midday? Midnight? 20 daqiqa 12 soniya
25 I like English. Do you like it? 13 daqiqa 56 soniya
26 I like English. When does the school start? 13 daqiqa 19 soniya
27 I like English. Project 13 daqiqa 56 soniya
28 I like English. Portfolio 14 daqiqa 51 soniya
29 In the classroom. Lucy`s pen is blue 11 daqiqa 22 soniya
30 In the classroom 11 daqiqa 15 soniya
31 This-that, these-those. 12 daqiqa 21 soniya
32 Our school is old but nice 13 daqiqa 57 soniya
33 Project 15 daqiqa 44 soniya
34 Portfolio 16 daqiqa 15 soniya
35 Progress check 15 daqiqa 13 soniya
36 In the classroom. Revision 13 daqiqa 42 soniya
37 Revision 2 16 daqiqa 38 soniya
38 I usually wake up at... 15 daqiqa 16 soniya
39 Aziz wakes up at 16 daqiqa 37 soniya
40 The Whitfields visit Tashkent 12 daqiqa 57 soniya
41 What do you do after school? 14 daqiqa 15 soniya
42 Does he…? Yes, he does. 14 daqiqa 18 soniya
43 Project 12 daqiqa 29 soniya
44 My day. Revision 15 daqiqa 9 soniya
45 My day 9 daqiqa 35 soniya
46 I like playing 14 daqiqa 24 soniya
47 Do you have a hobby? 12 daqiqa 57 soniya
48 Do you like singing? 12 daqiqa 47 soniya
49 I like music 10 daqiqa 4 soniya
50 Project 10 daqiqa 57 soniya
51 What's on Channel 4 9 daqiqa 8 soniya
52 Portfolio 9 daqiqa 50 soniya
53 Pets 10 daqiqa 31 soniya
54 Domestic animals 15 daqiqa 5 soniya
55 My dog can. page 56 20 daqiqa 51 soniya
56 I look after my pets 16 daqiqa 36 soniya
57 Happy pets 13 daqiqa 9 soniya
58 Project 9 daqiqa 18 soniya
59 Project 9 daqiqa 43 soniya
60 Progress check 7 13 daqiqa 14 soniya
61 Habitat is home 12 daqiqa 21 soniya
62 What can animals do? 11 daqiqa 6 soniya
63 At the zoo 12 daqiqa 29 soniya
64 UNIT 10. Wildlife. Les 4. Dangerous animals 14 daqiqa 17 soniya
65 How long can animals live? 13 daqiqa 41 soniya
66 Wildlife 12 daqiqa 29 soniya
67 My favourite season 8 daqiqa 20 soniya
68 Unit 11. Seasons. Lesson 2. Summer holidays are fun! 11 daqiqa 54 soniya
69 Summer holidays are fun! 11 daqiqa 54 soniya
70 Unit 11. Seasons. Winter Days 10 daqiqa 26 soniya
71 Spring is coming 12 daqiqa 36 soniya
72 Unit 11. Seasons. Project 13 daqiqa 27 soniya
73 Portfolio 8 daqiqa 15 soniya
74 What's the Weather Like? 10 daqiqa 56 soniya
75 Sunny days are lovely! 12 daqiqa 13 soniya
76 What's the temperature like? 12 daqiqa 29 soniya
77 Seasons and Weather 14 daqiqa 7 soniya
78 UNIT 12. The weather. Stormy weather 14 daqiqa 28 soniya
79 Project 13 daqiqa 9 soniya
80 Unit 12. The weather. Portfolio: "My Favourite Weather" 12 daqiqa 52 soniya
81 Progress Check 9 15 daqiqa 37 soniya
82 I like Navruz 14 daqiqa 57 soniya
83 Come and stay with us 10 daqiqa 46 soniya
84 Unit 13. Spring Holidays. Lesson 3. Navruz in Bukhara 14 daqiqa 49 soniya
85 Unit13. Spring Holidays.Fun in April 13 daqiqa 21 soniya
86 May day 17 daqiqa 46 soniya
87 Project 14 daqiqa 19 soniya

6 sinf

№ урока Тема
1 Job at school 13 daqiqa 29 soniya
2 Professions 16 daqiqa 36 soniya
3 He wants to be a/an.. 13 daqiqa 12 soniya
4 Uzbek and English weddings 14 daqiqa 31 soniya
5 Project 16 daqiqa 48 soniya
6 A wedding in Fergana 18 daqiqa 33 soniya
7 An English house 11 daqiqa 32 soniya
8 Welcome to my home 16 daqiqa 4 soniya
9 Tidy up your room 9 daqiqa 35 soniya
10 Homes, sweet homes... 14 daqiqa 58 soniya
11 Unusual houses 14 daqiqa 49 soniya
12 Project. My dream home 14 daqiqa 6 soniya
13 What's in the fridge 18 daqiqa 3 soniya
14 Is there any fruit? 11 daqiqa 21 soniya
15 There are a lot of vegetables 14 daqiqa 7 soniya
16 Supermarkets and shops 14 daqiqa 7 soniya
17 A bar of chocolate, please 16 daqiqa 14 soniya
18 Project 15 daqiqa 35 soniya
19 How much are they? 13 daqiqa 31 soniya
20 How much does it cost? 12 daqiqa 51 soniya
21 Do you want to be healthy? 11 daqiqa 49 soniya
22 Are your animals healthy? 12 daqiqa 45 soniya
23 Education in England and Wales 17 daqiqa 10 soniya
24 At the market 9 daqiqa 33 soniya
25 When is your birthday? 13 daqiqa 59 soniya
26 Happy birthday 10 daqiqa 57 soniya
27 Birthdays are fun! 10 daqiqa 42 soniya
28 My best birthday! 14 daqiqa 41 soniya
29 My timeline 13 daqiqa 13 soniya
30 Birthday. Lesson 6. Project 8 daqiqa 58 soniya
31 Birthday. Portfolio. Progress Chek 14 daqiqa 48 soniya
32 What did you do yesterday? 12 daqiqa 19 soniya
33 Life in the past. Dinosaurs 11 daqiqa 35 soniya
34 What did he look like? 11 daqiqa 37 soniya
35 How old are bicycles? 12 daqiqa 56 soniya
36 When I was 14 daqiqa 53 soniya
37 Project 13 daqiqa 7 soniya
38 Life in the past. Test 2. Portfolio 11 daqiqa 13 soniya
39 Revision 9 daqiqa 1 soniya
40 Where did pizza come from? 14 daqiqa 34 soniya
41 How to make pancakes? 13 daqiqa 52 soniya
42 Can you cook palov? 15 daqiqa 25 soniya
43 What do you for a picnic? 12 daqiqa 57 soniya
44 How often do you eat fast food? 12 daqiqa 9 soniya
45 Project 11 daqiqa 45 soniya
46 Portfolio 15 daqiqa 23 soniya
47 Progress Check 5 10 daqiqa 8 soniya
48 What did you have for breakfast? 13 daqiqa 39 soniya
49 Would you like? 17 daqiqa 52 soniya
50 At the canteen 13 daqiqa 17 soniya
51 Table manners 10 daqiqa 20 soniya
52 Unit 8. At the table. Lesson 5 Lay the table 19 daqiqa 17 soniya
53 Progress Check 6 10 daqiqa 50 soniya
54 Continents countries... 10 daqiqa 50 soniya
55 We're in Europe 15 daqiqa 45 soniya
56 Brr! North Amerika p 56 21 daqiqa 43 soniya
57 The longest, the biggest... 11 daqiqa 45 soniya
58 Kiwis, koalas and kangaroos 14 daqiqa 16 soniya
59 Project 9 daqiqa 35 soniya
60 Round the world in 14 days. Portfolio 12 daqiqa 32 soniya
61 Progress check 7 10 daqiqa 3 soniya
62 Do you know Uzbekistan? 11 daqiqa 53 soniya
63 What is the UK? 11 daqiqa 22 soniya
64 Welcome to the USA! 8 daqiqa 53 soniya
65 Project p. 65 16 daqiqa 43 soniya
66 UNIT 10.Geography and Population. Portfolio 8 daqiqa 50 soniya
67 Climates of the world 7 daqiqa 45 soniya
68 What's the Climate Like? 12 daqiqa 11 soniya
69 Unit 11. Nature and climate. Save water! 12 daqiqa 16 soniya
70 Unit 11. Nature and Climate. Save Energy! 10 daqiqa 54 soniya
71 Save our Rainforests! 14 daqiqa 45 soniya
72 Unit 11. Nature and climate. Project 12 daqiqa 24 soniya
73 Unit 11 Nature and climate Portfolio 8 daqiqa 7 soniya
74 What were you doing? 9 daqiqa 56 soniya
75 Past continious. An Accident 12 daqiqa 14 soniya
76 Do you like fairy tales? 11 daqiqa 52 soniya
77 Can Birds and Animals talk? 13 daqiqa 23 soniya
78 The World of Fairy Tales A happy Ending 9 daqiqa 14 soniya
79 Project 15 daqiqa 9 soniya
80 Progress check 10 daqiqa 18 soniya
81 Do you know? Greetings Around the World 8 daqiqa 35 soniya
82 Mr. Whitfield went fishing 11 daqiqa 25 soniya
83 Learning Rewiew. Lesson 3. Do you have a "bird table " 12 daqiqa 46 soniya
84 Learning Review. Leson 4. What is the best transport 12 daqiqa 30 soniya
85 What's next to...? 8 daqiqa 44 soniya
86 Progress check 8 daqiqa 13 soniya

7 sinf

№ урока Тема
1 Summer holidays are fun 12 daqiqa 16 soniya
2 What is the capital city 17 daqiqa 19 soniya
3 Water is life 18 daqiqa 21 soniya
4 Life in big cities 14 daqiqa 25 soniya
5 Life in villages 13 daqiqa 55 soniya
6 Life in villages Consolidation 14 daqiqa 4 soniya
7 Project. Our dream city 14 daqiqa 34 soniya
8 I have a pain in my 15 daqiqa 57 soniya
9 What`s the matter with you 15 daqiqa 51 soniya
10 I`ve brought warm clothes. 13 daqiqa 12 soniya
11 Have you ever ...? 15 daqiqa 19 soniya
12 You should take medicine 13 daqiqa 33 soniya
13 Project 16 daqiqa 12 soniya
14 Sports at school 14 daqiqa 20 soniya
15 Sports at school 14 daqiqa 3 soniya
16 Background knowledge 13 daqiqa 41 soniya
17 Girls in sport 13 daqiqa 47 soniya
18 Olympic games. Teenage champions 16 daqiqa 16 soniya
19 Olympic games. Summer Youth Olympic Games 16 daqiqa 55 soniya
20 Olympic games. Project 12 daqiqa 39 soniya
21 What do my clothes says about me? 12 daqiqa 44 soniya
22 What we wear. What are you wearing? 14 daqiqa 59 soniya
23 What size do you take? 14 daqiqa 59 soniya
24 What size do you take? 11 daqiqa 35 soniya
25 What's it made of? 27 daqiqa 12 soniya
26 Do you have a striped sweater? 14 daqiqa 5 soniya
27 Project 18 daqiqa 50 soniya
28 Let's go shopping 12 daqiqa 14 soniya
29 Shopping centers 17 daqiqa 33 soniya
30 Bargain for the best price 11 daqiqa 20 soniya
31 Advertising 20 daqiqa 0 soniya
32 Are you for or againts? 10 daqiqa 58 soniya
33 Project 15 daqiqa 24 soniya
34 What do you in your leisure time? 13 daqiqa 48 soniya
35 Let's go to the park 10 daqiqa 43 soniya
36 Unit 7. Lesson 3 Watching TV- is it good? 17 daqiqa 31 soniya
37 I won't stay in town 10 daqiqa 41 soniya
38 My favorite habby is...page 58 11 daqiqa 20 soniya
39 Project 14 daqiqa 1 soniya
40 We are not alone! 15 daqiqa 45 soniya
41 Grammar. Comparatives and Superlatives 11 daqiqa 11 soniya
42 hich continent is the largest? 11 daqiqa 41 soniya
43 Passive voice 8 daqiqa 19 soniya
44 Uzbekistan is divided into page 64 11 daqiqa 35 soniya
45 Have you ever been to the desert? 9 daqiqa 54 soniya
46 The world's greatest travelers 17 daqiqa 9 soniya
47 Project 17 daqiqa 29 soniya
48 Unit 9. Travelling. What Countries would you like to visit? 8 daqiqa 27 soniya
49 Planning a Trip 7 daqiqa 39 soniya
50 Unit 9. Journey Into Space 11 daqiqa 50 soniya
51 Unit9. Travelling. Journey into space 11 daqiqa 44 soniya
52 The Silk Road 9 daqiqa 25 soniya
53 World Spots 10 daqiqa 24 soniya
54 Project 14 daqiqa 46 soniya
55 The world's greatest travelers 14 daqiqa 53 soniya
56 Progress check 7 13 daqiqa 45 soniya
57 Holidays Around the World 8 daqiqa 48 soniya
58 Unit 10. Holidays, holidays! Holiday in Plymouth 9 daqiqa 37 soniya
59 Exotic America 8 daqiqa 41 soniya
60 Welcome to dreamworld 12 daqiqa 50 soniya
61 What makes a good companion? 10 daqiqa 35 soniya
62 Unit 10. Holidays, holidays! Project 5 daqiqa 20 soniya
63 Progress check 14 daqiqa 15 soniya

8 sinf

№ урока Тема
1 Independence Day 10 daqiqa 44 soniya
2 International Youth Day 12 daqiqa 51 soniya
3 Old traditions in modern life 10 daqiqa 38 soniya
4 What's in a name? 12 daqiqa 1 soniya
5 New Year around the world 14 daqiqa 5 soniya
6 Project 10 daqiqa 46 soniya
7 What is mass media? 16 daqiqa 2 soniya
8 What is mass media? 15 daqiqa 12 soniya
9 Mass media in our lives 18 daqiqa 54 soniya
10 She says that… 17 daqiqa 33 soniya
11 He said that… 15 daqiqa 1 soniya
12 What is your favourite mass media 16 daqiqa 28 soniya
13 Project work 14 daqiqa 17 soniya
14 Keeping active 18 daqiqa 9 soniya
15 After I'd watched TV… 15 daqiqa 16 soniya
16 She said that she had watched… 17 daqiqa 49 soniya
17 First in literature 15 daqiqa 43 soniya
18 Why do we read? 15 daqiqa 32 soniya
19 At the library 15 daqiqa 37 soniya
20 Literature and life 14 daqiqa 26 soniya
21 Project 13 daqiqa 38 soniya
22 Revision 17 daqiqa 49 soniya
23 History of the cinema 30 daqiqa 55 soniya
24 What kind of films do you like? 34 daqiqa 11 soniya
25 At the cinema 17 daqiqa 17 soniya
26 How to choose a film to watch? 13 daqiqa 3 soniya
27 What's the film like? 12 daqiqa 21 soniya
28 Project 9 daqiqa 40 soniya
29 ow does music make you feel? 18 daqiqa 58 soniya
30 Uzbek national music page 47 20 daqiqa 24 soniya
31 Classical music? It's great 11 daqiqa 26 soniya
32 What about going to the concert? 14 daqiqa 44 soniya
33 What is the future of the music? 9 daqiqa 53 soniya
34 Project 10 daqiqa 56 soniya
35 UNIT7. Science and technology. Lesson1. Everyday inventions 15 daqiqa 35 soniya
36 Everyday invertions page 54 10 daqiqa 54 soniya
37 What is science? 11 daqiqa 19 soniya
38 Looking into space 16 daqiqa 29 soniya
39 Looking into space 15 daqiqa 6 soniya
40 Just like humans 11 daqiqa 11 soniya
41 What do they want to say? 14 daqiqa 33 soniya
42 What do they want to say? 15 daqiqa 42 soniya
43 What is this museum famous for? page 63 12 daqiqa 0 soniya
44 What genre is this picture? 13 daqiqa 17 soniya
45 What is your favourite picture? 14 daqiqa 58 soniya
46 The environment 13 daqiqa 18 soniya
47 Mother Nature 7 daqiqa 20 soniya
48 Our green planet 13 daqiqa 7 soniya
49 Global climate change 12 daqiqa 26 soniya
50 How can we help to improve the world? 15 daqiqa 45 soniya
51 Project 15 daqiqa 18 soniya
52 The Environment. Review 14 daqiqa 45 soniya
53 All the World's a Stage. Ancient Theatres 6 daqiqa 21 soniya
54 Unit 10. All the World's a stage. Ancient Theatres. Part 2 15 daqiqa 40 soniya
55 He asked her to say 15 daqiqa 10 soniya
56 Cinema or theatre? 17 daqiqa 27 soniya
57 Great Playwrights 17 daqiqa 35 soniya
58 Unit 10. All the World's a Stage. At the Theatre 10 daqiqa 8 soniya
59 Project 12 daqiqa 22 soniya

9 sinf

№ урока Тема
1 On the telephone 17 daqiqa 9 soniya
2 On the telephone. Part 2 13 daqiqa 10 soniya
3 Business phone calls. Part1 14 daqiqa 57 soniya
4 What is work? 18 daqiqa 19 soniya
5 A worthwale job. Part 1 13 daqiqa 29 soniya
6 A worthwale job. Part 2 10 daqiqa 29 soniya
7 Education in Uzbekistan and the USA. 12 daqiqa 24 soniya
8 Education in Uzbekistan and the USA.part2 14 daqiqa 26 soniya
9 Education in England and Wales 17 daqiqa 10 soniya
10 3 Estover Community College 16 daqiqa 16 soniya
10 A Day in the Life of a Pupil… 16 daqiqa 49 soniya
11 Estover Community College 11 daqiqa 0 soniya
11 Education in England and Wales. 17 daqiqa 10 soniya
12 3 Estover Community college. 16 daqiqa 16 soniya
13 Estover Community college. 11 daqiqa 0 soniya
14 A day in the life of a pupil. 16 daqiqa 49 soniya
17 Applying for a job. 16 daqiqa 5 soniya
18 The future language 18 daqiqa 35 soniya
19 State versus pivate education 15 daqiqa 11 soniya
20 A day in the life of a pupil… 18 daqiqa 36 soniya
21 School rules in Uzbekistan, the UK and the USA 13 daqiqa 20 soniya
22 School rules in Uzbekistan, the UK and the USA 2 10 daqiqa 38 soniya
23 Extra-curricular activities 13 daqiqa 34 soniya
24 Student council 14 daqiqa 50 soniya
25 School as a centre for community 14 daqiqa 20 soniya
26 National flags and emblems 16 daqiqa 22 soniya
27 Estover Community College 17 daqiqa 26 soniya
28 The UK is a constitutional monarchy 18 daqiqa 38 soniya
29 Westminster and Washington 11 daqiqa 3 soniya
30 Westminster and Washington. Part 2 18 daqiqa 34 soniya
31 Political parties in Uzbekistan and Great Britain 16 daqiqa 24 soniya
32 Political parties in Uzbekistan and Great Britain 2 12 daqiqa 20 soniya
33 Local government 12 daqiqa 24 soniya
34 Small political parties in the USA 14 daqiqa 31 soniya
35 This party believes that... 13 daqiqa 29 soniya
36 Our manifesto 11 daqiqa 30 soniya
37 What is marketing and promotion? 10 daqiqa 14 soniya
38 Marketing and Promotion? 11 daqiqa 14 soniya
39 Special offers. Part 1 8 daqiqa 16 soniya
40 Special offers 2 13 daqiqa 37 soniya
41 The power of advertising 1 12 daqiqa 11 soniya
42 The power of Advertising. Part 1. 12 daqiqa 10 soniya
43 The power of advertising. Part 2 12 daqiqa 5 soniya
44 I want to make a complaint 20 daqiqa 4 soniya
45 Revision Review 11 daqiqa 1 soniya
46 We have had our hause painted 14 daqiqa 43 soniya
47 At the hair dresser 14 daqiqa 50 soniya
48 Unit 9. The environment. Our green planet 13 daqiqa 11 soniya
49 Lesson 5. I've Broken My Heel 11 daqiqa 45 soniya
50 Industry in Uzbekistan Part 1 14 daqiqa 34 soniya
51 Industry in the UK and USA 12 daqiqa 52 soniya
52 Project 11 daqiqa 38 soniya
53 Writing descriptions 13 daqiqa 19 soniya
54 Uzbekistan and the UN 15 daqiqa 0 soniya
55 UNESCO and UNICEF in Uzbekistan 15 daqiqa 0 soniya
56 NGOs are Organizations which... 10 daqiqa 54 soniya
57 Multi-nationals 9 daqiqa 21 soniya
58 One World - in English? 12 daqiqa 44 soniya
59 Review/ Revision 12 daqiqa 9 soniya

10 sinf

№ урока Тема
1 Welcome to Uzbekistan 15 daqiqa 42 soniya
2 Welcome to Uzbekistan. Grammar: Passive voice 15 daqiqa 53 soniya
3 Welcome to Uzbekistan Part 2 16 daqiqa 16 soniya
4 Famous people 12 daqiqa 32 soniya
5 Famous people part 2 12 daqiqa 49 soniya
6 Introduction to the speciality 14 daqiqa 32 soniya
7 Introduction to the speciality Part 2 16 daqiqa 22 soniya
8 Using "Should" 13 daqiqa 45 soniya
9 A job interview 15 daqiqa 35 soniya
10 A job interview Part2 17 daqiqa 31 soniya
11 Unit 3. My future plans. Lesson 1.A. Looking back... moving on... 14 daqiqa 22 soniya
12 Looking back... Moving on... 15 daqiqa 26 soniya
13 Phrasal verbs 14 daqiqa 54 soniya
14 Where to go Part 2 11 daqiqa 35 soniya
15 Unit 4. Time management. Lesson 1.A. When? Where? How? 16 daqiqa 0 soniya
16 Grammar: Prepositions 11 daqiqa 58 soniya
17 Grammar: Prepositions 23 daqiqa 8 soniya
18 When? Where? How? 14 daqiqa 11 soniya
19 Priority organiser 11 daqiqa 29 soniya
20 Grammar: Modal verbs 28 daqiqa 50 soniya
21 Priority organizer Part 2 15 daqiqa 3 soniya
22 Speaking: Time management 11 daqiqa 48 soniya
23 eenage problems 18 daqiqa 21 soniya
24 So, such, too, enough 15 daqiqa 25 soniya
25 So, such, too, enough. 14 daqiqa 26 soniya
26 Teenage problems 16 daqiqa 25 soniya
27 Study with others 14 daqiqa 55 soniya
28 Every, all 15 daqiqa 1 soniya
29 Study with others 10 daqiqa 34 soniya
30 Revision 14 daqiqa 18 soniya
31 International organizations 21 daqiqa 55 soniya
32 Priority organizer 19 daqiqa 40 soniya
33 Youth organization in Uzbekistan 16 daqiqa 15 soniya
34 Reported Speech 9 daqiqa 29 soniya
35 Hobbies 8 daqiqa 46 soniya
36 Formal and iformal writing 10 daqiqa 17 soniya
37 Application Forms 10 daqiqa 10 soniya
38 Success as a learner Part 2 9 daqiqa 44 soniya
39 Success as a learner Part 2 12 daqiqa 6 soniya
40 Success as a learner 14 daqiqa 23 soniya
41 A success as a learner 8 daqiqa 32 soniya
42 Success as a learner 2 9 daqiqa 32 soniya
43 How smart are you? 11 daqiqa 21 soniya
43 How smart are you. 2 10 daqiqa 25 soniya
44 How smart are you? 10 daqiqa 35 soniya
45 How smart are you? 9 daqiqa 2 soniya
46 -ing form or infinitive 21 daqiqa 25 soniya
47 What is Debate? 14 daqiqa 51 soniya
48 Grammar: Prepositions 18 daqiqa 9 soniya
49 IT skills. Lesson 2A. Internet safety 17 daqiqa 55 soniya
50 Reported speech 13 daqiqa 51 soniya
51 Advantages and Disadvantages Essay Structure 13 daqiqa 51 soniya
52 Uzbek literature 16 daqiqa 22 soniya
53 Great Uzber Writers 8 daqiqa 46 soniya
54 Simple Sentence Structure: Introduction 15 daqiqa 23 soniya
55 Vocabulary. Words and Their Definitions 18 daqiqa 29 soniya
56 World literature 8 daqiqa 57 soniya
57 Great English writers 10 daqiqa 55 soniya
58 William Shakespeare's plays and sonnets 10 daqiqa 21 soniya
59 Literature. Great American Writes 12 daqiqa 7 soniya

11 sinf

№ урока Тема
1 Active learning Part 1 Unit 1 16 daqiqa 11 soniya
2 Active learning Consolidation part 2 Unit 1 13 daqiqa 6 soniya
3 Grammar: Infiniti of purpose 13 daqiqa 7 soniya
4 Active learning Unit 1 B 15 daqiqa 40 soniya
5 Active learning part 2 Unit 1 B 11 daqiqa 21 soniya
6 Creative ways of learning Unit 1 A 16 daqiqa 35 soniya
7 Creative ways of learning part 2 Unit 1 B 16 daqiqa 23 soniya
8 Environmental problems Unit 2 A 16 daqiqa 57 soniya
9 Environmental problems Consolidation Unit 2 A 19 daqiqa 48 soniya
10 Environmental problems Unit 2 B 16 daqiqa 7 soniya
11 Environmental problems Consolidation Unit 2 B 16 daqiqa 37 soniya
12 Global warming Unit 2 A 15 daqiqa 25 soniya
13 Global warming Unit 2 B 17 daqiqa 55 soniya
14 My health - My wealth Unit 3 A 14 daqiqa 47 soniya
15 My health - My wealth Unit 3 Part 2 B 17 daqiqa 31 soniya
16 Healthy food consolidation Unit 3 16 daqiqa 19 soniya
17 On the move Unit 4 15 daqiqa 15 soniya
18 On the move Unit 4 15 daqiqa 15 soniya
19 On the move Unit 4 1 B 28 daqiqa 39 soniya
20 On the move Unit 4 1 A 23 daqiqa 35 soniya
21 Uzbek tourism Unit 4 2 A 13 daqiqa 57 soniya
22 Uzbek tourism consolidation Unit 4 2 A 14 daqiqa 35 soniya
23 Uzbek tourism 17 daqiqa 48 soniya
24 Uzbek tourism 2 18 daqiqa 6 soniya
25 What is marketing? 19 daqiqa 19 soniya
26 What is marketing? 13 daqiqa 6 soniya
27 Advertising and shopping 14 daqiqa 32 soniya
28 Advertising and shopping 16 daqiqa 46 soniya
29 Advertising and shopping 12 daqiqa 16 soniya
30 Selling the service 19 daqiqa 29 soniya
31 Selling the service consolidation 14 daqiqa 3 soniya
32 Selling the service Consolidation 15 daqiqa 51 soniya
33 Good or poor service consolidation 11 daqiqa 48 soniya
34 Good or poor service 15 daqiqa 20 soniya
35 Literature Genres 15 daqiqa 28 soniya
36 Literature genres 19 daqiqa 16 soniya
37 Literature Genres consolidation 11 daqiqa 11 soniya
38 Literature genres consolidation 15 daqiqa 53 soniya
39 A Book Review 21 daqiqa 53 soniya
40 A book review consolidation 11 daqiqa 18 soniya
41 What is plagiarism? 10 daqiqa 21 soniya
42 What is Plagiarism? consolidation 9 daqiqa 43 soniya
43 What is Plagiarism? 18 daqiqa 9 soniya
44 What is Plagiarism? consolidation 10 daqiqa 6 soniya
45 How to avoid Plagiarism? 12 daqiqa 31 soniya
46 How to avoid Plagiarism consolidation 13 daqiqa 7 soniya
47 How to avoid Plagiarism? 14 daqiqa 50 soniya
48 Self evaluation 12 daqiqa 33 soniya
49 Unit 9. Lesson 1. Self-Assessment 12 daqiqa 58 soniya
50 Self-Assessment 15 daqiqa 3 soniya
51 Self-assessment 20 daqiqa 23 soniya
52 Present Perfect Continuous 15 daqiqa 1 soniya
53 The role of Feedback 11 daqiqa 51 soniya
54 The role of feedback 8 daqiqa 5 soniya
55 The role of Feedback 2 8 daqiqa 5 soniya
56 My golden period 12 daqiqa 39 soniya
57 My student life. My Golden Period 11 daqiqa 23 soniya
58 UNIT 10. My student life-my golden period. Lesson 1 B: The preparation 14 daqiqa 11 soniya
59 My golden period 9 daqiqa 3 soniya
60 My dream job 12 daqiqa 1 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев и ВУЗов

О сайте | Обратная связь | Донаты