Ismoil Somoniy 893-yili Taroz shahrini fath etib ...

A) soliq tartibini yolga soldi
B) Somoniy harbiy boshliqlarini Tarozga hukmron qilib tayinladi
C) davlatning ichki va tashqi ishlarini yolga soldi
D) dashtliklarga qaqshatqich zarba berdi
E) yangi pul zarb qilishga buyruq berdi

Условие задачи - Параграф 39, тест №4

Ответ:


Сборник: Tarix
Параграф: Movarounnahrda mustaqil davlatlarning shakllanishi: qarluqlar, o'g'uzlar, tohiriylar, somoniylar, g'aznaviylar


"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь