C6H5OH .....> —> X —Y —+(0) > adipin kislota. Ushbu reaksiyad

A) 0,24

139. (v17-104-17) C6H5OH .....> —> X —Y —+(0) > adipin kislota. Ushbu reaksiyada X modda 60%, Y modda 80% va adipin kislota 100% unum bilan olingand oxirgi mahsulot massasi boshlangich modda massasidan 11,96 g ga kam bolsa, necha mol X modda olingan? A) 0,24 B) 0,3 C)0,6
D) 0,5

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (114037)
5 ... (103764)
6 ... (97886)
11 ... (76253)
2018 ... (67237)
, ... (61903)
2018 ... (53877)
... (50915)
8 ... (42750)
4 ... (40846)

5 - ... (167105)
6 - ... (166502)
6 ... (136972)
4 - ... (134054)
5 - ... (131284)
7 - , ... (111230)
7 - ... (107011)
6 - ... (106128)
6 - ... (99039)
8 - , ... (96733)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,