Quyidagi reaksiya tenglamalarida X, Y, Z larni aniqlang: C2H5OH——СНзСО

A) X = [O], Y = Cl2, Z = NH3
B) X = [0], Y = CI2, Z = HN03
C) X=02, Y = HCI,Z = NH3
D) X=02, Y = HCI,Z = HN03

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (112312)
5 ... (102513)
6 ... (96623)
11 ... (75769)
2018 ... (67196)
, ... (61837)
2018 ... (53835)
... (50835)
8 ... (42089)
4 ... (40408)

5 - ... (166230)
6 - ... (165580)
6 ... (135618)
4 - ... (133412)
5 - ... (130090)
7 - , ... (110483)
7 - ... (105986)
6 - ... (105407)
6 - ... (97935)
8 - , ... (96200)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,