X, -> X2 + CH3CI - ^ > Хз + [O] — Xl + NaOH — Xs + NaOH -> X2. Ushb

A) natriy benzoate
B) benzol
C) natriy atsetat
D) benzoy kislota

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (112346)
5 ... (102530)
6 ... (96638)
11 ... (75770)
2018 ... (67196)
, ... (61837)
2018 ... (53835)
... (50835)
8 ... (42098)
4 ... (40410)

5 - ... (166240)
6 - ... (165609)
6 ... (135662)
4 - ... (133424)
5 - ... (130116)
7 - , ... (110500)
7 - ... (106003)
6 - ... (105421)
6 - ... (97963)
8 - , ... (96205)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,