Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan А, В, C moddalarni korsat

A) buten-1; butanol-2; buten-2
B) butanol; buten-2; dietilefir
C) buten-1; butanol-1; metilizopropilefir
D) butanol-2; buten-1; metilpropilefir

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (112323)
5 ... (102522)
6 ... (96628)
11 ... (75769)
2018 ... (67196)
, ... (61837)
2018 ... (53835)
... (50835)
8 ... (42090)
4 ... (40408)

5 - ... (166231)
6 - ... (165590)
6 ... (135643)
4 - ... (133417)
5 - ... (130107)
7 - , ... (110484)
7 - ... (105995)
6 - ... (105417)
6 - ... (97945)
8 - , ... (96201)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,