Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan А, В, C moddalarni korsat

A) buten-1; butanol-2; buten-2
B) butanol; buten-2; dietilefir
C) buten-1; butanol-1; metilizopropilefir
D) butanol-2; buten-1; metilpropilefir

  -  140,  103

:


: Kimyo
:

"Test-Uz.Ru" 2014-2024. , ,

|