Quyidagi 0zgarishlar natijasida hosil bolgan А, В, C moddalarni aniqla

A) 3, 2, 1

86. (v5-115-31) Quyidagi 0zgarishlar natijasida hosil bolgan А, В, C moddalarni aniqlang. 1,6-dibromgeksan— ) Д Pd/300°C ^ g HN02/H^Q4 ^ 1) 2-nitrogeksan; 2) geksan; 3) siklogeksan; 4) geksadiyen-1,5; 5) benzol; 6) nitrobenzol. A) 3, 2, 1 B) 2, 4, 5 C)3, 5, 6
D) 2, 3, 6
E) 3, 4, 5

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (111786)
5 ... (102035)
6 ... (96093)
11 ... (75580)
2018 ... (67180)
, ... (61807)
2018 ... (53805)
... (50804)
8 ... (41805)
4 ... (40295)

5 - ... (165870)
6 - ... (165191)
6 ... (135088)
4 - ... (133186)
5 - ... (129637)
7 - , ... (110250)
7 - ... (105479)
6 - ... (105034)
6 - ... (97450)
8 - , ... (96033)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,