Sxemaga asosan X5 moddani aniqlang: ch4 1500,0 >x, >x2— —> Хз

A) aminosirka kislota
B) 2-amino-2-xlorsirka kislota
C) sirka kislota
D) xlorsirka kislota
E) alanin

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (113984)
5 ... (103722)
6 ... (97873)
11 ... (76246)
2018 ... (67236)
, ... (61898)
2018 ... (53876)
... (50915)
8 ... (42720)
4 ... (40843)

5 - ... (167074)
6 - ... (166477)
6 ... (136965)
4 - ... (134052)
5 - ... (131274)
7 - , ... (111212)
7 - ... (107001)
6 - ... (106123)
6 - ... (99030)
8 - , ... (96718)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,