Quyidagi ozgarishlar ketma-ketligida А, В, C va D larni aniqlang. C3H6


67. (04-1-812) Quyidagi ozgarishlar ketma-ketligida А, В, C va D larni aniqlang. C3H6 + A —^ В 02 "2°; H2S°4 > C + D: 1) siklogeksan; 2) geksan; 3) benzol; 4) 1,3-butadiyen; 5) etilbenzol; 6) propanal; 7) stirol; 8) izopropilbenzol; 9) vinilbenzol; 10) fenol; 11) dimetilketon. A) 2, 4, 7, 11 B)3, 8, 10, 11
C) 1, 3, 5, 9
D) 5, 7, 9, 11
E) 6, 8, 10, 11

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (111856)
5 ... (102087)
6 ... (96149)
11 ... (75617)
2018 ... (67186)
, ... (61813)
2018 ... (53808)
... (50806)
8 ... (41843)
4 ... (40330)

5 - ... (165911)
6 - ... (165244)
6 ... (135161)
4 - ... (133219)
5 - ... (129688)
7 - , ... (110288)
7 - ... (105533)
6 - ... (105091)
6 - ... (97503)
8 - , ... (96050)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,