Sxemadagi x, u, z larga mos moddalarni korsating. C2H4 —x Нз°-К0Н >

A) 3, 2, 1
B) 4, 2, 1
C) 3,1,4
D) 5, 2, 2
E) 3, 5, 4

:


: Kimyo
: 96. Organik birikmalar orasidagi genetik-bog'lanish. Organik birikmalarning sifat reaksiyalari7 ... (112346)
5 ... (102530)
6 ... (96638)
11 ... (75770)
2018 ... (67196)
, ... (61837)
2018 ... (53835)
... (50835)
8 ... (42098)
4 ... (40410)

5 - ... (166238)
6 - ... (165605)
6 ... (135659)
4 - ... (133424)
5 - ... (130116)
7 - , ... (110500)
7 - ... (106003)
6 - ... (105420)
6 - ... (97963)
8 - , ... (96205)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,