Sxemadagi x, u, z larga mos moddalarni korsating. C2H4 —x Нз°-К0Н >

A) 3, 2, 1
B) 4, 2, 1
C) 3,1,4
D) 5, 2, 2
E) 3, 5, 4

  -  140,  17

:


: Kimyo
:

"Test-Uz.Ru" 2014-2024. , ,

|