15 g bir atomli spirtni 140°C dan past t° da H2S04 ishtirokida qizdiri


103. (v12c-252-18) 15 g bir atomli spirtni 140°C dan past t° da H2S04 ishtirokida qizdirildi. Bunda hosil bolgan mahsulot 50 g 10% li NaOH eritmasi bilan tasirlashishi malum bolsa, spirtning formulasini toping. A)C6Hi3OH В) C5H11OH
C) C2H5OH
D) C3H7OH

:


: Kimyo
: 95.1. Organik moddalarning formulasini chiqarish bo'yicha masalalar7 ... (112342)
5 ... (102527)
6 ... (96635)
11 ... (75770)
2018 ... (67196)
, ... (61837)
2018 ... (53835)
... (50835)
8 ... (42094)
4 ... (40410)

5 - ... (166234)
6 - ... (165599)
6 ... (135653)
4 - ... (133421)
5 - ... (130116)
7 - , ... (110496)
7 - ... (106000)
6 - ... (105420)
6 - ... (97960)
8 - , ... (96204)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,