12,88 g bir atomli spirtni 140°C dan past t° da H2S04 ishtirokida qizd


96. (v12c-231-9) 12,88 g bir atomli spirtni 140°C dan past t° da H2S04 ishtirokida qizdirildi. Bunda hosil bolgan mahsulot 39,2 g 20% li KOH eritmasi bilan tasirlashishi malum bolsa, spirtning formulasini toping. A) C5H11OH B)C3H7OH
C) CH3OH
D) C2H5OH

:


: Kimyo
: 95.1. Organik moddalarning formulasini chiqarish bo'yicha masalalar7 ... (111789)
5 ... (102038)
6 ... (96094)
11 ... (75584)
2018 ... (67180)
, ... (61809)
2018 ... (53805)
... (50804)
8 ... (41805)
4 ... (40299)

5 - ... (165870)
6 - ... (165194)
6 ... (135091)
4 - ... (133188)
5 - ... (129637)
7 - , ... (110250)
7 - ... (105481)
6 - ... (105034)
6 - ... (97455)
8 - , ... (96033)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,