Ushbu moddalardan qaysilari polimerlanish reaksiyasiga kirishadi? 1) s

A) 1,3
B) 2, 4
C) 1, 5
D) 3, 6
E) 5, 6 CH - CH 2 ; | I I I (O I I I I I I I i -CH- E)-CH-CH=CH-CH-CH -CH- 2 2 2 ] CH 3. (97-9-34) Monomerlarga mos keluvchi tarifni korsating. A) polimer zanjirida kop marta takrorlanuvchi tarkibiy qism B) molekulalararo vodorod boglanish hisobiga polimer hosil qiluvchi kichik molekula C) tarkibidagi qoshbogning uzilishi hisobiga ozaro birikib, polimer hosil qiluvchi kichik molekulalar D) yirik molekulalarga birika oluvchi kichik molekulalar E) ozaro birikuvchi kichik molekulalar 4. (98-4-66) Ushbu polimer modda CH3 H CH3 H Ill — C—C — C-C— qaysi I I I I H СООСНз H СООСНэ monomerdan olinadi? «4 CH3 B) )c = c4 Нзоос CH3 C) - c н xCOOCH3 CH. ,CH3 СООСНз СНз E) > = < CH3 .СНз СООСНз 5. (00-4-1) Polikondensatsiya reaksiyasi yordamida qanday yuqori molekulyar birikmalar olinadi? 1) butadiyenstirol kauchugi; 2) izopren kauchugi; 3) kapron; 4) lavsan; 5) polipropilen; 6) polietilen; 7) fenolformaldegid smolasi; 8) polivinilxlorid. A) 1,3, 8 B)1,6, 8 C) 2, 4, 5 D) 2, 3, 7 E) 3, 4, 7 6. (00-4-9) Buten-2 ni polimerlash natijasida hosil bolgan yuqori molekulyar birikmaning struktur zvenosini korsating. A) -CH(CH3)CH(CH3)- B) -CH2CH(C2H5)- C) -CH2CH=CHCH2- D) -CH2C(CH3)2- E) -CH=C(C2H5b 7. (00-4-12) Qaysi monomerlarning qosh polimerlanish formulasi (-CH2C(CH3)= =CHCH2CH2-C(CH3)2-)n bolgan yuqori molekulyar birikma hosil qilishga olib keladi? 1) xloropren; 2) izopren; 3) butadiyen-1,3; 4) pentadiyen-1,3; 5) izobutilen; 6) buten-1; 7) buten-2. A) 1,5 B)3, 6 C) 2, 5 D) 3, 7 E) 4, 7 8. (00-4-14) Formulasi (-CH2CH= =CHCH2CH2CH2-)n bolgan yuqori molekulyar birikma zvenosi qaysi monomerlarning qosh polimerlanishi natijasida hosil boladi? * 1) izopren; 2) xloropren; 3) butadiyen-1,3; 4) etilen; 5) propen. A) 3,4 B) 1, 4 C) 2, 5 D) 1, 5 E) 2, 4 9. (00-7-8) Izobutilenning polimerlanish reaksiyasi natijasida olingan yuqori molekulali moddaning struktur zvenosini toping. A) -CH2C(CH3)2- B) -CH2C(CH3)=CH- c C) -CH2CH(C2H5)- D) -CH(CH3)CH(CH3)- E) -CH2CH=CHCH2 10. (00-7-9) Quyidagi moddal^rning qaysi biri qosh potimer ekanligini aniqlang. A) divinil kauchugi B) fenolformaldegid smola C) izopren kauchugi D) polimetilmetakrilat E) butadiyenstirol kauchugi 11. (00-7-10) Qaysi polimerlar polikondensatsiya reaksiyasi natijasida hosil boladi? 1) polivinilxlorid; 2) polistirol; 3) polimetilmetakrilat; 4) fenolformaldegid smolasi; 5) butadiyen kauchugi; 6) sellyuloza. A) 1,4 B) 2, 3 C) 1, 5 D) 4, 6 E) 2, 5 1

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 93.2. Polikondensatsiya va polimerlanish reaksiyalari, sopolimerlanish reaksiyalari
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте
Обратная связь