Glyukozaning spirtli bijgishini qaysi tenglama aks ettiradi? д) СеН170


3. (97-5-34) Glyukozaning spirtli bijgishini qaysi tenglama aks ettiradi? д) СеН170*—*2СЩ - CH2OH + 2CO, СНгОН - (CHOH)4 - cT -f АдзО ->?5 —СНзОН - (CHOH)i — a + 2Agi B)
C) C6Hi206 2CH3-CHOH-COOH
D) C6Hi206 C3H7COOH + 2H2 + 2C02
E) 6CO2 + 6H2O —» СбН^Об + 6O2

:


: Kimyo
: 88.1. Monosaxaridlar. Pentozalar. Geksozalar"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|