Moy kislotasi 163° da qaynaydi. Lining izomeri bolgan etilatsetat 77°C

A) moy kislotaning molekulasida kovalent boglar soni kam bolgani uchun
B) moy kislotaning molekulalari orasida vodorod boglari borligi uchun
C) moy kislotaning molekulalari ionlarga parchalangani uchun
D) etilatsetat molekulalari orasida vodorod boglari borligi uchun
E) etilatsetat molekulalarida qutbli kovalent boglar kamligi uchun

:


: Kimyo
: 87.5. Karbon kislotalar

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|