o-nitrofenolning qaynash temperaturasi (45°C) m-nitrofenolnikidan (97°

A) m-nitrofenolda vodorod boglanish bor, o-nitrofenolda yoq
B) m-nitrofenolning molekulyar massasi katta C) o-nitrofenolda ichki mole
C) m-nitrofenolnikidan (97°C) pastligining sababini aniqlang. A) m-nitrofenolda vodorod boglanish bor, o-nitrofenolda yoq B) m-nitrofenolning molekulyar massasi katta C) o-nitrofenolda ichki molekulyar vodorod boglanish, m-nitrofenolda molekulalararo vodorod boglanish mavjud
D) ularning kristall panjaralari turlicha

:


: Kimyo
: 87.3. Fenollar"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|