С8Ню tarkibli aren KMn04 bilan oksidlansa C02 ajralmaydi, FeCI3 ishtir

A) 1,3-dimetilbenzol
B) 1,2-dimetilbenzol
C) etilbenzol
D) 1,4-dimetilbenzol

:


: Kimyo
: 86.1. Benzol va uning gomologlari

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|