Tarkibi С8Ню bolgan aromatik uglevodorod oksidlanganda benzoldikarbon
58. (v7-133-36) Tarkibi С8Ню bolgan aromatik uglevodorod oksidlanganda benzoldikarbon kislota, nitrolanganda (H2S04 ishtirokida) esa tarkibi C8H9N02 bolgan ikkita izomer aralashmasi olinsa, aromatik uglevodorod(lar)ning tuzilishini* aniqiang (yon zanjirning nitrolanishi hisobga olinmasin).

:


: Kimyo
: 86.1. Benzol va uning gomologlari

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|