Quyidagi moddani nomlang. СНЗ — СН2—СН2 CH2-CH2- x / C = C У H CH3

A) (Z) - 4-metilokten-4
B) (E) - 4-metilokten-4
C) (Z) - 3-metilokten-3

E) - 4-metilokten-4 C) (Z) - 3-metilokten-3 D) (E) - 3-metilokten-3

:


: Kimyo
: 85.1. Alkenlar

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|