Yalpiz hidli, tomir kengaytiradigan «Validol» vositasi tarkjbiga kirad

A) 154
B) 155
C) 156
D) 157

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|