Quyidagi uglevodorodni sistematik nomenklatura boyicha nomlang. Н3СССС

A) 2-metilpentin-1
B) 4-metilpentin-2
C) 3-metilpentin-2
D) 2-metilpentin-3

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|