Quyidagi moddani IYuPAK nomenklaturasi asosida nomlang. СН3СН(СН2ОН)СН

A) 6-gidrokso-4-etil-3-amino-3-okten kislota
B) 3-amino-5,6-dimetil-4-etil-7-oksO“3-gepten kislota
C) 3-metokso-4-metii-5-etil-6-amino-5-okten kislota
D) 4-metil-5-etil-3-okso-6-amino-5-okten kislota
E) 7-gidrokso-5-metil-4,6-dietil-3-aminogeptan kislota

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari







"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|