Quyidagi uglevodorodning nomini aniqlang: СНз - (СЯ2)2 - СЯ2 -CH - (CH

A) 3-metil-4-butiloktan
B) 2-etil-3-butilgeptan
C) 5-lamchi butilnonan
D) 5-(1 -metil, propil) nonan
E) 5-izobutilnonan

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|