Ikkita probirkaning birida toza suv, ikkinchisida kaliy xlorid eritmas

A) 3,4
B) 1, 4
C) 1, 2
D) 1, 3
E) 2, 3 20. (v5-123-25) Temir (III) ionining sifat reaksiyasida ishlatiladigan moddani korsating. A) ammoniy gidroksid B) natriy gidroksid C) kaliy rodanid D) osh tuzi E) ammoniy karbonat 21. (v6-107-26) 200 ml natriy sulfid (0,15 mol/l) eritmasi bilan 500 ml (0,04 mol/l) alyuminiy yodid eritmasi aralashtirilishidan hosil bolgan eritmaga mol miqdorda kumush nitrat eritmasi qoshilsa, ... g sariq chokma hosil boladi. A) 14,1 B) 7,0 C) 9,4 D) 4,7 22. (v8-122-7) Kumush nitrat eritmasi qoshilganda chokma hosil qilmaydigan moddalarni aniqlang. 1) KBr; 2) NaCI03; 3) LiH; 4) KCI04; 5) CaCI2; 6) KF; 7) Na3P04. A) 2, 4, 6 B) 1, 3, 5,6 C)1,3, 5, 7 D) 1,2, 3,5, 6 23. (v9-101 -9) Xlorid, sulfat va nitrat kislota eritmalari bolgan uchta idish berilgan. Qaysi reaktiv yordamida xlorid kislotani aniqlash mumkin? A) natriy gidroksid B) kumush nitrat C) bariy xlorid D) kalsiy gidroksid 24. (v9-114-25) Kaliy karbonat, kaliy xlorid va kaliy sulfid eritmalarini qaysi modda yordamida farqlash mumkin? A) kalsiy gidroksid B) xlorid kislota C) bariy xlorid D) kumush nitrat 25. (v16-108-20_AI(N03)3 eritmasida BaJ2 aniqlash uchun qanday reaktivlardan foydalanish mumkin? 1) Na3P04; 2) Pb(N03)2; 3) FeS04; 4) Ca(OH)2. A) 3 B) 2, 3 C) 4 D) 1 26. (v16-114-4_Xlorid kislota va xloridlarni aniqlash uchun qaysi kationning eruvchan tuzi ishlatiladi? A) Ag+ B) Fe2+ C) Cu2t D) Na* 27. (v16-128-22_Xlorid ionining eritmada mavjudligini aniqlash uchun qaysi birikma ishlatiladi? A) Cu(N03)2 B) AgN03 C) NaOH D) FeS04 28. (v18-1-406) Quyidagi indikatorlarning ishqoriy muhitdagi ranglarini korsating. 1) fenolftalein; 2) lakmus; 3) metil zargaldogi; a) rangsiz; b) toq yashil; c) kok; d) sariq; e) oq; f) pushti. A) 1-c, 2-d, 3-a B) 1-f, 2-c, 3-d C) 1-a, 2-e, 3-f D) 1-b, 2-c, 3-a 29. (v20/21-126-1) Fosfat kislota eritmasiga qaysi metall qoshilsa, chokma ajralmaydi? A) Na B) Mg C) Ca D) Ba 30. (V20/21-126-29) Xlorid va sulfat kislotalarni qaysi modda(iar) yordamida bir-biridan farqlash mumkin? 1) kumush; 2) bariy nitrat; 3) kalsiy xlorid; 4) rux. A) 2,3 B) 2 C) 1, 4 D) 4 31. (v20/21-132-22) Qaysi reaktiv yordamida AgJ va AgCI ni ajratish mumkin? A) H2S04 Р’) C2H5OH C) NH3 eritmasi D) H20 32. (v20/21 -137-28) X noorganik modda qizdirilganda suvda eridigan gaz hosil qilib parchalanadi. Xning suvli eritmasiga ishqor qoshilganda gaz ajralib chiqadi. X ning suvli eritmasiga bariy xloridi qoshilganda oq rangli chokma tushadi. Quyidagilardan X moddani aniqlang: A) Na2S04 B) NH4CI C) NH4N03 D) (NH4)2S04 33. (v21-101-6) Agar tajriba davomida suyuqlikli probirka singan bolsa nima qilish kerak? A) oqituvchiga habar berish B) shisha bolaklarini yigishtirib olish C) tajribani davom ettirish D) suyuqlikni yigib olish 34. (v21 -102-2

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 76. Anorganik birikmalarning sifat reaksiyalari
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь