Ozon uchun sifat reaksiyasi bajarilganda, uning kaliy yodid bilan tasi

A) l2 ning chokmaga, tushishi
B) kraxmal eritmasi qoshilganda, kok rang paydo bolisha
C) gaz pufakchalarining ajralib chiqishi
D) ozon hidining yoqolishi
E) lakmus rangining ozgarishi 9. ^02-5-61) Vodorod ftorid (plavik) kislotaga odatda vodorod xlorid kislota aralashgan boladi. Aralashgan moddani qaysi reaktiv yordamida aniqlash mumkin? A) natriy bromid B) kaliy yodid C) brom D) kumush nitrat E) yod 10. (02-6-56) Uchta probirkada natriy xlorid, natriy sulfit, natriy karbonat eritmalari bor. Ularni qaysi modda yordamida aniqlash mumkin? A) xlorid kislota B) kumush nitrat C) bariy xlorid D) sulfat kislota E) kalsiy gidroksid 11. (03-3-48) CuCI2 eritmasidan qaysi gaz otkazilsa, qora chokma hosil boladi? A)C02 B)CI2 C)H2S D)H2 E) S02 12. (03-6-57) Qorgoshin tuzining eritmasidan qanday gaz otkazilganda, qora chokma hosil boladi? A) karbonat angidrid B) azot C) vodorod sulfid D) kislorod E) ft or 13. (03-6-59) Kalsiy gidroksid eritmasi orqali qanday gaz otkazilganda, oq chokma hosil boladi? A) kislorod B) ammiak C) vodorod D) uglerod (IV) oksid E) uglerod (II) oksid 14. (05-1-196) Quyida keltirilgan qaysi reagentlardan ketma-ket foydalanish orqali temir, bariy va kumush nitratlari aralashmasidan har bir kationni tegishli birikrrialar holida ajratib olish mumkin? 1) natriy gidroksid; 2) osh tuzi; 3) natriy sulfat. A) 1,2,3 B)2, 1,3 C) 3,2,1 D) 2, 3, 1 E) 1, 3, 2 15. (05-1-198) Kaliy nitrat natriy sulfid va magniy sulfat eritmalarni bir-biridan farqlash imkonini beradigan reaktivni tanlang. A) alyuminiy gidroksid B) temir (III) xlorid C) xlorid kislota D) lakmus E) fenolftalein 16. (05-1-328) Quyidagi moddalarning qaysilari Fe3+ ioni uchun sifat reaktivi bola olmaydi? . 1) benzol kislota; 2) fenol; 3) sariq qon tuzi; 4) qizil qon tuzi. A) 1,2 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 2, 3 E) 2, 4 17. (05-1-349) Sulfat va xloridlarni qaysi modda yordamida bir-biridan farqlash mumkin? A) kumush B) bariy nitrat C) kalsiy xlorid D) rux E) natriy silikat 18. (v4-104-28) Quyidagi moddalarning qaysilari yordamida ammoniy ionini aniqlash mumkin? 1) natriy gidroksid; 2) kalsiy gidroksid; 3) bariy gidroksid; 4) sulfat kislota; 5) osh tuzi. A) 3, 4, 5 B) 2, 4, 5 C) 1,2,3 D) 2, 3, 4 E) 1, 3, 5 1

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 76. Anorganik birikmalarning sifat reaksiyalari
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте
Обратная связь