Galogen atomi uchun quyidagi jadval malumotlari orinli bolsa, ayni gal

A) ftor
B) xlor
C) brom
D) yod 73. (v17-101-5) 35 g xlor simob (II) oksid bilan reaksiyasida qancha (g) xlor oksidi olinadi? A) 25,45 g B) 21,44 g C) 20,45 g D) 20,16 g 74. (v17-106-18) Ksenon geksaftorid suv bilan reaksiyada qanday moddalar hosil boladi? A) Xe02F2, HF B) Xe06, HF C) Xe203, HF D) XeOF4, HF 75. (v17-106-28) Quyidagi galogenlar qatorida kimyoviy faollik qanday ozgaradi? Br2_UCI2-^l2-^F2 a) ortadi; b) kamayadi. A) 1-a, 2-b, 3-a B) 1-a, 2-b, 3-b C) 1-a, 2-a, 3-a D) 1-b, 2-b, 3-a 76. (v17-107-12) Javel suvining kuchli oksidlovchilik xossasi qanday tushuntiriladi? A) kaliy xlorid atomlar kislorodga qadar parchalanadi B) havodan C02 yutish natijasida HCIO hosil qiladi C) tarkibida HCI03 mavjud boladi D) havodan 02 yutishi natijasida HCIO hosil qiladi 77. (v17-116-24) Galogenidlarning elektron konfiguratsiyalari qanday bolishi mumkin? 1) ...3p6; 2) ...2p5; 3) ...2p6; 4) ...3p5; 5) ...4p2. A) 2, 4 B)1,3 C) 1, 5 D) 3, 4 78. (V17-120-22) HCIO, РќРЎР®2, HCI03, РќРЎР®4 tartibda kislotalik kuchi qanday ozgaradi? A) ozgarmaydi B) awal ortadi, songra kamayadi C) kamayadi D) ortadi 79. (v19/20-101-25) 0yuvchi natriyning sovuq eritmasiga xlor yuttirilganda qanday mahsulot(lar) hosil boladi? A) NaCI, NaCIO B) NaCI02, NaCI04 C) faqat NaCI D) NaCI, NaCI03 80. (v19/20-102-6) Brom odatdagi sharoitda qaysi metallmaslar bilan bevosita birika oladi? A) Si, Cl, Ge B) N, Рћ, H РЎ) H, C, S D) P, As, Sh 81. (v19/20-105-11) Qaysi moddaga xlorid kislota tasir ettirib, xlor olish mumkin? A) mis(ll) xlorid B) natriy xlorid C) kaliy bixromat D) temir(ll) xlorid 82. (v19/20-106-23) Sondirilgan ohakdan 42,9 gramm Ca(OCI)2 olish uchun qancha hajm (I, n. sh.) xlor talab etiladi? A) 8,96 B)3,36 C) 16,8 D) 13,44 83. (v19/20-108-16) 0yuvchi kaliyhing qaynoq eritmasiga xlor yuttirilganda qanday mahsulot(lar) hosil boladi? A) faqat KCI Р’) KOCI, KCI02 C) KCI, KCI03 D) KCI02, KCI04 84. (v19/20-109-18) Xlor issiq gidroksidi eritmasidan otib ketganda reaksiyaga kirish mumkin: 1) 6KOH + 3CI2 = 5KCI + KCI03 + 3H20; 2) 2KOH + Cl2 = KCI + KH + HCI02; 3) 2KOH + Cl2 = KCI + KCIO + H20; 4) bu reaktsiya yoq. A) 4 B) 1, 2 C)3 D)1* t

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 75. VII guruh metallmaslari. Galogenlar. Xlor. Brom. Yod
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте
Обратная связь