Nitratlari MeN03 —-» -> MeO + N02 + 02 sxema boyicha parchalanishga uc


22. (03-10-29) Nitratlari MeN03 —-» -> MeO + N02 + 02 sxema boyicha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang. A) Ca, Ba, Zn В) K, Na, Li
C) Mg, Al, Ti
D) Zn, Си, К
E) Co, Ag, Hg

:


: Kimyo
: 72.1. Azot. Azotning birikmalari

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,