Laboratoriyada uglerod (IV) oksidni olish uchun qaysi moddalardan foyd

A) 1 va 6 B)2 C)3 D) 4 va 6 E) 5 14. (02-4-6) Hajmi 1000 m9 suv gazini olish uchun tarkibida 0,95 massa ulush uglerod tutgan komir massasini (kg) toping. A)290 B)282 C)262 D) 580 E) 524 15. (03-8-42) "Koka-kola" va mineral suv ichimliklaridan ajralib chiqib turadigan gazning nomini toping. A) vodorod Р’) xlor C) azot D) kislorod E) karbonat angidrid 16. (04-1-629) Uglerodni konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishishi natijasida 6,72 I ikkita gaz aralashmasi hosil bolgan. Reaksiya natijasida qanday gazlar va qanday miqdorda (mol) hosil bolgan? A) C02 - 4,4; S03 - 12,8
B) C02 - 0,1; S02 - 6,4 C) C02 - 2,2; S02 - 6,4 D) C02 - 2,2; S03 - 6,4 E) C02 -0,1; S02 - 0,2 17. (04-1-703) Suv bugi bilan 36 g grafit reaksiyaga kirishishidan qanday gazlar, qanday hajmda (n. sh.) (I) hosil boladi? A) 67,2 C02; 167,4 H3 B) 67,2 CO; 67,2 H2 C) 22,4 CO; 22,4 C02 D) 44,8 CO; 44,8 H2 E) 44,8 C02; 67,2 H2 18. (04-1-724) Qaysi reaksiya natijasida karbid hosil boladi? A)C + Ca—1-> B)C + H2 f > С) C + H20 —D) C + ZnO —L-> E)C + 02—U 19. (v4-108-13) Uglerodning qaysi birikmalari organik moddalar hisoblanadi? A) etanol, formaldegid, sirka kislota, yog, shakar B) alyuminiy karbid, fenol, geksaxlorbenzol, nitroglitserin, karborund C) uglerod (II) oksid, atsetilen, potash, benzol, fenol D) soda, sirka kislota, kalsiy karbid, karbonat angidrid, uglerod (II) oksid E) karbonat angidrid, natriy gidrokarbonat, kalsiy karbonat, uglerod (II) oksid, karbonat kislota 20. (v6-112-12) Uglerod qaysi kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi? 1) 36% li vodorod xlorid; 2) 100% li nitrat kislota; 3) konsentrlangan fosfat kislota; 4) 98% li sulfat kislota; 5) 3% li xlorid kislota. A) 4, 5 B) 2, 4 C) 2, 3 D)1,5 21. (v8-107-2) Quyidagi iboralardan qaysilari togri? 1) ishqoriy metallar karbonatlariga qaraganda ularning gidrokarbonatlari suvda kamroq eriydi; 2) ishqoriy-er metallar karbonatlari suvda deyarli erimaydi, gidrokarbonatlari yaxshi eriydi; 3) ishqoriy metallar gidrokarbonatlariga qaraganda ularning karbonatlari suvda kamroq eriydi; 4) ishqoriy-er metallari gidrokarbonatlari suvda deyarli erimaydi, karbonatlari yaxshi eriydi. A) 2, 4 B)3, 3 C)3, 4 D) 1, 2 22. (v9-109-24) 8,96 I (n. sh.) karbonat angidrid va tarkibida 11,1 g kalsiy gidroksid tutgan eritma ozar
C) azot D) kislorod E) karbonat angidrid 16. (04-1-629) Uglerodni konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishishi natijasida 6,72 I ikkita gaz aralashmasi hosil bolgan. Reaksiya natijasida qanday gazlar va qanday miqdorda (mol) hosil bolgan? A) C02 - 4,4; S03 - 12,8 B) C02 - 0,1; S02 - 6,4 C) C02 - 2,2; S02 - 6,4 D) C02 - 2,2; S03 - 6,4 E) C02 -0,1; S02 - 0,2 17. (04-1-703) Suv bugi bilan 36 g grafit reaksiyaga kirishishidan qanday gazlar, qanday hajmda (n. sh.) (I) hosil boladi? A) 67,2 C02; 167,4 H3 B) 67,2 CO; 67,2 H2 C) 22,4 CO; 22,4 C02 D) 44,8 CO; 44,8 H2 E) 44,8 C02; 67,2 H2 18. (04-1-724) Qaysi reaksiya natijasida karbid hosil boladi? A)C + Ca—1-> B)C + H2 f > С) C + H20 —D) C + ZnO —L-> E)C + 02—U 19. (v4-108-13) Uglerodning qaysi birikmalari organik moddalar hisoblanadi? A) etanol, formaldegid, sirka kislota, yog, shakar B) alyuminiy karbid, fenol, geksaxlorbenzol, nitroglitserin, karborund C) uglerod (II) oksid, atsetilen, potash, benzol, fenol D) soda, sirka kislota, kalsiy karbid, karbonat angidrid, uglerod (II) oksid E) karbonat angidrid, natriy gidrokarbonat, kalsiy karbonat, uglerod (II) oksid, karbonat kislota 20. (v6-112-12) Uglerod qaysi kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi? 1) 36% li vodorod xlorid; 2) 100% li nitrat kislota; 3) konsentrlangan fosfat kislota; 4) 98% li sulfat kislota; 5) 3% li xlorid kislota. A) 4, 5 B) 2, 4 C) 2, 3 D)1,5 21. (v8-107-2) Quyidagi iboralardan qaysilari togri? 1) ishqoriy metallar karbonatlariga qaraganda ularning gidrokarbonatlari suvda kamroq eriydi; 2) ishqoriy-er metallar karbonatlari suvda deyarli erimaydi, gidrokarbonatlari yaxshi eriydi; 3) ishqoriy metallar gidrokarbonatlariga qaraganda ularning karbonatlari suvda kamroq eriydi; 4) ishqoriy-er metallari gidrokarbonatlari suvda deyarli erimaydi, karbonatlari yaxshi eriydi. A) 2, 4 B)3, 3 C)3, 4 D) 1, 2 22. (v9-109-24) 8,96 I (n. sh.) karbonat angidrid va tarkibida 11,1 g kalsiy gi
D) 4 va 6
E) 5 14. (02-4-6) Hajmi 1000 m9 suv gazini olish uchun tarkibida 0,95 massa ulush uglerod tutgan komir massasini (kg) toping. A)290 B)282 C)262 D) 580 E) 524 15. (03-8-42) "Koka-kola" va mineral suv ichimliklaridan ajralib chiqib turadigan gazning nomini toping. A) vodorod В) xlor C) azot D) kislorod E) karbonat angidrid 16. (04-1-629) Uglerodni konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishishi natijasida 6,72 I ikkita gaz aralashmasi hosil bolgan. Reaksiya natijasida qanday gazlar va qanday miqdorda (mol) hosil bolgan? A) C02 - 4,4; S03 - 12,8 B) C02 - 0,1; S02 - 6,4 C) C02 - 2,2; S02 - 6,4 D) C02 - 2,2; S03 - 6,4 E) C02 -0,1; S02 - 0,2 17. (04-1-703) Suv bugi bilan 36 g grafit reaksiyaga kirishishidan qanday gazlar, qanday hajmda (n. sh.) (I) hosil boladi? A) 67,2 C02; 167,4 H3 B) 67,2 CO; 67,2 H2 C) 22,4 CO; 22,4 C02 D) 44,8 CO; 44,8 H2 E) 44,8 C02; 67,2 H2 18. (04-1-724) Qaysi reaksiya natijasida karbid hosil boladi? A)C + Ca—1-> B)C + H2 f > С) C + H20 —D) C + ZnO —L-> E)C + 02—U 19. (v4-108-13) Uglerodning qaysi birikmalari organik moddalar hisoblanadi? A) etanol, formaldegid, sirka kislota, yog, shakar B) alyuminiy karbid, fenol, geksaxlorbenzol, nitroglitserin, karborund C) uglerod (II) oksid, atsetilen, potash, benzol, fenol D) soda, sirka kislota, kalsiy karbid, karbonat angidrid, uglerod (II) oksid E) karbonat angidrid, natriy gidrokarbonat, kalsiy karbonat, uglerod (II) oksid, karbonat kislota 20. (v6-112-12) Uglerod qaysi kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi? 1) 36% li vodorod xlorid; 2) 100% li nitrat kislota; 3) konsentrlangan fosfat kislota; 4) 98% li sulfat kislota; 5) 3% li xlorid kislota. A) 4, 5 B) 2, 4 C) 2, 3 D)1,5 21. (v8-107-2) Quyidagi iboralardan qaysilari togri? 1) ishqoriy metallar karbonatlariga qaraganda ularning gidrokarbonatlari suvda kamroq eriydi; 2) ishqoriy-er metallar karbonatlari suvda deyarli erimaydi, gidrokarbonatlari yaxshi eriydi; 3) ishqoriy metallar gidrokarbonatlariga qaraganda ularning karbonatlari suvda kamroq eriydi; 4) ishqoriy-er metallari gidrokarbonatlari suvda deyarli erimaydi, karbonatlari yaxshi eriydi. A) 2, 4 B)3, 3 C)3, 4 D) 1, 2 22. (v9-109-24) 8,96 I (n. sh.) karbonat angidrid va tarkibida 11,1 g kalsiy gidroksid tutgan eritma ozaro tasirlashganda qanday mahsulot(lar) hosil boladi? A) Ca(HC03)2 B) CaC03, Ca(HC03)2, H20 C) (Ca0H)2C02 D) CaC03, H20 23. (V9-118-7) 25 I (n. sh.) havoning 6,72-10" 6 ml (n. sh.)ni is gazi tashkil qilsa, qancha hajm (m3, n. sh.) havoda 54,18-1016 dona uglerod (II) oksid m

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 71.1. Uglerod. Uglerodning birikmalari
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте
Обратная связь