Uglerod quyidagi konsentrlangan kislotalarning qaysi biri bilan reaksi

A) 1,2
B) 1, 3
C) 2, 3
D) 1, 4
E) 2,4 4. (96-15-119) "Quruq muz" (qattiq uglerod (IV) oksid) qanday kristall panjaraga ega? A) atomli B) ionli C) molekulyar D) metall E) ham atomli, ham ionli 5. (97-3-35) Karbonat kislotasiga qaysi tariflar togri keladi? 1) uglerod atomi kislorod atomlari Hosil qilgan uchburchak ichida joylashgan; 2) uglerod atomi tetraedr markazida joylashgan; 3) karbonat kislota-kuchsiz elektrolit; 4) karbonat ionlarini tutgan suv qattiq suv deyiladi; 5) natriy gidrokarbonatining eruvchanligi karbonatining eruvchanligidan yomon. A) 1,2,3 B) 1, 2, 4 C)1,3, 5 D) 2, 3, 5 E) 3, 4, 5 6. (97-7-66) Tenglamasi C + H20 -> -> CO + H2 - Q bolgan reaksiyadan qaysi modda olish uchun foydalaniladi? A) uglerod (II) oksid B) sintez-gaz C) suv gazi D) vodorod E) generator gazi 7. (97-8-53) Qaysi metallmasning suv bilan reaksiyasi natijasida vodorod hosil bolishi mumkin? A) xlor B) uglerod C) fosfor D) oltingugurt E) azot 8. (97-11-91) 46 g dolomit karbonat angidrid batamom chiqib ketguncha qizdirilganda, massaning qanchasi yoqoladi? [Ar(Ca) = 40, Ar(Mg) = 24, Ar(C) = 12]. A) 22,0 B) 20,0 C) 24,0 D) 20,5 E) 22,5 9. (98-11-34) Grafitning elektr otkazuvchanligi sababi qaysi qatorda togri talqin etilgan? A) uglerodning 2s-orbital elektronlarining tok, holatga otishi sababli B) uglerodning tortta toq elektronlari hisobiga C) atom orbitallarning choziq bolishi hisobiga D) atom kristall panjaraga ega bolishi tufayli E) delokallashgan тт-boglar elektronlari hisobiga 10. (99-1-54) Grafit qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi? 1) HN03(kons), 2) H2S04(kons)> 3) HCI; 4) K2Cr207; 5) KOH. A) 1, 2 va 3 B) 1, 2 va 5 C) 1, 4 va 5 D) 1, 3 va 5 E)1,2 va 4 11. (01-1-38) Quyidagi gaz holidagi vodorodli birikmalarning turgunligi keltirilgan qatorda qanday ozgaradi? CH4-SiH4-GeH4-SnH4-PbH4 A) ortib boradi B) kamayib boradi C) ozgarmaydi D) metallmaslarnikida ortib boradi, metallarnikida kamayib boradi E) metallmaslarnikida kamayadi, metallarnikida ortib boradi 12. (01-12-19) Uglerodning qaysi izotopi uning tabiiy birikmalari bolgan arxeologik qazilmalarning yoshini aniqlashda ishlatiladi? A) 14C В) C) 10C D) 12C E) 16C 1

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 71.1. Uglerod. Uglerodning birikmalari
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте
Обратная связь