Oksid pardasi olib tashlangan Al va АЦСэ dan iborat 0,6 mol aralashmag

A) 50,14
B) 72,73

35. (v12z-124-2) Oksid pardasi olib tashlangan Al va АЦСэ dan iborat 0,6 mol aralashmaga mol miqdorda H20 tasir ettirilganda 26,88 litr (n. sh.) gazlar aralashmasi ajralib chiqdi. Dastlabki aralashmadagi АЦС3 ning massa ulushini hisoblang. A) 50,14 B) 72,73 C) 64,05 D)81,4

:


: Kimyo
: 65. Alyuminiy

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,