Ishqoriy metal xloridining 80°C dagi 645 g toyingan eritmasini 10°C ga

A) Li

80. (v20/21-133-12) Ishqoriy metal xloridining 80°C dagi 645 g toyingan eritmasini 10°C gacha sovitilganda ajralib chiqqan MeCI H20 kristallgidratidan 264 g chokma tushdi. (S(10) = 72; S(80) = 115) Ishqoriy metalini toping. A) Li B) Na С) К
D) Rb

  -  77,  80

:


: Kimyo
: 60. Ishqoriy - yer metallar (II guruh)

"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

| |