Quyidagi qatorda qaysi xossa ozgarmaydi? Li ф Na К ф Rb

A) metallik xossasi
B) atom radiusi
C) tashqi elektronning yadroga tortilishi
D) valent elektronlar soni

:


: Kimyo
: 59. Ishqoriy metallar (I guruh)

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,