Na B) Li С) К D)

A) Na

54. (v16-116-12_25,25 g nomalum I valentli metall nitrati parchalanganda 2,8 litr gaz ajralib chiqdi. Bu metalni toping. A) Na B) Li С) К
D) Ag

:


: Kimyo
: 59. Ishqoriy metallar (I guruh)

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|