Cs, K, Na suyuqlanish temperaturasi (29°; 64°; 98°) Mo, Re, W laming s

A) kristall panjaraning tuzilishida
B) neytronlar sonida
C) nisbiy atom massasida
D) valentligida
E) elektron tuzilishida

:


: Kimyo
: 59. Ishqoriy metallar (I guruh)

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,