Quyidagi ozgarishlar sxemasida Fe203 —-» ... ——> Fe(N03)3. Barcha r

A) 1,2

38. (v21-102-1) Quyidagi ozgarishlar sxemasida Fe203 —-» ... ——> Fe(N03)3. Barcha reaksiyalar oksidlanish-qaytarilish reaksiyalar qatoriga kiradi. X va Y moddalarni toping. 1) H2, HN03; 2) HCI, AgN03; 3) C, HN03; 4) CO, N205 A) 1,2 B) 2, 4 C)1,3
D) 3, 4

:


: Kimyo
: 58. Anorganik birikmalarning sinflari orasidagi genetik bog'lanish

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,

|