A - Al203; В - S02; C - H2S04 B) A - Al; В - S; C - H2S C) A - Al; В -

A) A - Al203; В - S02; C - H2S04
B) A - Al; В - S; C - H2S
C) A - Al; В - S02; C - H2S
D) A - Al; В - S; C - H2S03

:


: Kimyo
: 58. Anorganik birikmalarning sinflari orasidagi genetik bog'lanish

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,